Rosen April 2012

Info från Socialdemokraterna i Tranås, april 2012.

Bosse Ringholm gästade vårt årsmöte.

På årsmötet den 21 mars gästades Socialdemokraterna i Tranås av förre finansministern Bosse Ringholm. Han gav en inspirerande och positiv bild av dagens socialdemokrati. – Opinionssiffrorna går uppåt nu, folk är bekymrade över samhällsutvecklingen, menade han och uppmanade oss att jobba med våra värderingar och föra fram dem så att folk vet vad vi vill och står för. Vi ska bygga en politik som är solidarisk. Alla ska känna att de kan vara med. Bosse Ringholm framhöll framförallt jobb och utbildning som de viktigaste frågorna att jobba med för att vinna valet 2014. Han underströk betydelsen av att vara ute bland människor och lyssna, skapa kontakter och tala om våra värderingar.

Ny styrelse för Socialdemokraterna i Tranås.

På årsmötet den valdes en ny styrelse för Socialdemokraterna i Tranås. Så här ser den nya styrelsen ut: Ordförande: Svanthe Hansson, Kassör: Viveca Lindström, Ordinarie ledamöter: Husnyia Hasan, Gunnar Skoglund, Anders Karlsson, Björn Thiele och Bengt E Carlsson. Ersättare: Evelina Olsson, Markus Isaksson, Kjell-Åke Trygg och Nils Lindqvist. Anders Karlsson i partiets förtroenderåd.

Vårt oppositionsråd Anders Karlsson har av distriktskongressen för Jönköpings läns partidistrikt utsetts till ordinarie ledamot i förtroenderådet, som är det socialdemokratiska partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Anders valdes också till 3e ersättare i partidistriktets styrelse.

Välkommen till tre träffar om socialdemokratin.

Kom med och lär dig mer om vårt parti och vår politik. Tre torsdagar i april träffas vi i Folkets Hus (B-salen) för samtal och utbildning i olika teman.

Torsdag 12 april, kl 18-20: ”Från intet, allt vi vilja bli…” Om socialdemokratins historia och ideologi.

Torsdag 19 april, kl 18-20: ”En modern rörelse med en modern politik” Om aktuell politik och vår partiorganisation.

Torsdag 26 april, kl 18-20: ”Så vinner vi valet i Tranås 2014” Om kommunalpolitik och medlemsinflytande.

Anmäl dig gärna till en eller flera träffar, kontakta Helene Karlsson på partiexpeditionen, tel: 31 15 24 eller e-post: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net  

Var med och påverka det nya partiprogrammet.

Socialdemokraternas programkommission har nu inlett arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram. Förslag läggs fram vid nästa partikongress i april 2013. Programkommissionen vill stimulera till en öppen och bred idédebatt. Partidistriktet inbjuder alla medlemmar och partiorganisationer att delta i det arbetet och genomför nu fem seminarier kring arbetet med programkommissionen. Välkommen till Tranås Folkets Hus, tisdag 15 maj kl 18.30, och träffa Lars Engqvist, huvudsekreterare i kommissionen, och framför dina synpunkter på socialdemokraternas nya partiprogram. Anmälan till partidistriktet senast tre dagar före, mejla margareta.strath@telia.com eller kontakta partiexpeditionen, tel: 31 15 24.

Riksdagsledamöterna till Tranås.

De fyra socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län, Peter Persson, Carina Hägg, Thomas Strand och Helene Pettersson, besöker Tranås måndag 16 april. Vill du träffa dem, kontakta Anders Karlsson, tel: 070-692 83 61.

Vill du vara med i Första Maj-kommittén?

Arbetet med att arrangera årets Första maj-demonstration i Tranås pågår för fullt. Ännu är inte alla bitar på plats men vi kommer traditionsenligt att samlas i Sveaparken kl 14.00 för att gå till Torget där ett offentligt möte kommer att äga rum kl 15.00. Vill du vara med och jobba med första Maj- förberedelserna? Kontakta Björn Thiele, tel: 070-571 32 22. Alla krafter behövs!

Oppositionsrådet har ordet:

”Jag förstår att många människor ställer förhoppningar och förväntningar på socialdemokratin. En kraftfullare opposition känner många att det behövs, både sympatisörer men kanske också borgerliga väljare. Genom att föra upp fler frågor via motioner, interpellationer etc i kommunfullmäktige så syns vi mer i media och får mer debatt. Ytterligare ökar synligheten med fler insändare och ju mer vi syns, ju bättre är det när vi får presentera en bra oppositionspolitik. En hel del av vårt arbete presenteras på vår hemsida www.socialdemokraterna.se/tranas  och har du synpunkter, ideér och förslag att göra Tranås bättre, ring gärna mig 0140-68647eller besök mig på stadshuset”. Anders Karlsson.

Har du anmält din e-postadress till expeditionen?

Du som får denna information brevledes via posten och har e-post, anmäl din e-postadress till Helene Karlsson på partiexpeditionen, tel: 31 15 24 eller mejla uppgifterna till tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net. så får du fortsättningsvis all information från Socialdemokraterna via e-post. Snabbare, enklare och framförallt billigare för partiet.

Nästa medlemsmöte 25 april.

Till sist en påminnelse om nästa medlemsmöte som äger rum i Tranås Folkets Hus (A-salen) onsdag 25 april 2011 kl. 18.30. (Kaffe från 17.30) Kallelse kommer senare. Välkomna!

SOCIALDEMOKRATERNA I TRANÅS Storgatan 8, 573 32 Tranås. Tel: 0140-31 15 24. E-post: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net

www.socialdemokraterna.se/tranas

Ansvarig: Svanthe Hansson, tel: 0708-36 96 49.

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-10 18:58