Rosen Augusti 2012

Info från Socialdemokraterna i Tranås, augusti/september 2012.

Tobias Gyllensten – Tranås kandidat till partikongressen.

Styrelsen för Tranås Arbetarekommun har, inom utsatt tid, fått in en nominering till ombud till partikongressen – Tobias Gyllensten, och beslutat ställa sig bakom denna nominering. Tobias, som är 38 år, är ledamot i både kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Han har också lång erfarenhet av fackligt arbete inom SEKO. Tobias motivering till varför han kandiderar till kongressen lyder: ”Jag tror på och kämpar för ett jämlikt Sverige, med en solidariskt finansierad välfärd för alla, överallt. Detta är det kitt som håller ihop Sverige.

Vi behöver varandra för att uppnå konkurrenskraftiga produkter. Näringslivet ska ges möjligheter till utveckling. Det ger oss politiker möjlighet att fördela skattekraften efter behov, så att vi slipper avarter som ”välfärd efter plånbok” och inte efter behov. Jag vill absolut inte se dyra försäkringslösningar utan en effektiv samhällsapparat, som genererar fler händer i vård och skola, istället för stora administrativa kostnader. Jag vill se fler händer i vården. Jag vill se att de äldre hanteras med respekt.

Jag vill se att skattepengar används i Sverige. Jag vill se att personal i skolan får betalt så att duktiga pedagoger stannar i yrket.” Valet av ombud till kongressen äger rum 3 oktober- 3 december 2012 (mer info kommer).

Partikongressen äger rum i Göteborg 3-7 april 2013.

Skriv en motion till partikongressen. Du har fortfarande möjlighet att skicka motioner till partikongressen. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 10 september för att kunna behandlas på medlemsmötet i september. Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Kraven sammanfattas i en eller flera att-satser. Skicka eller lämna motionerna skriftligen till partiexpeditionen, Storgatan 8, 573 32 Tranås eller per mejl: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net.

Tre träffar om Arbete åt alla.

Under hösten planerar styrelsen att genomföra tre studieträffar om socialdemokratins viktigaste fråga: Arbete åt alla. Tillsammans med ABF har partiet tagit fram ett studiematerial som vi kommer att utgå ifrån – och vi kommer att diskutera frågan både ur ett lokalt och ett centralt perspektiv. Intresserad att delta? Anmäl dig till Helene på expeditionen, tel: 31 15 24 eller mejla: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net.

Socialdemokraterna på Adelövs marknad…

Torsdag 6 september äger årets Adelövs marknad rum och Socialdemokraterna i Tranås kommer som vanligt att delta. Vi behöver din hjälp med att bemanna vårt tält. Vi finns på plats 08.00-20.00 och du kan anmäla vilken tid som passar dig bäst till Helene på expeditionen, tel: 31 15 24.

…och på Tranås-mässan 14-15 september.

Höstens andra stora möjlighet att möta väljarna är på Tranås-mässan 14-15 september i Parkhallen. Vi bemannar vårt röda tält mellan 10-18 på fredag och 10-16 på lördag. Även här behöver vi vara många som kan prata politik med tranåsborna. Anmäl dig till Svanthe Hansson, 0708-369649 eller till Helene på expeditionen.

Lena Sommestad till Tranås och vårt nästa medlemsmöte…

Höstens första medlemsmöte är flyttat till MÅNDAG 24 september. Då får vi nämligen besök av ordföranden för det socialdemokratiska kvinnoförbundet i Sverige Lena Sommestad, tillika riksdagsledamot från Uppsala. Lena kommer att finnas i Tranås för verksamhetsbesök under dagen och hon kommer att delta på medlemsmötet kl 18.30 i Folkets Hus (kaffe från 17.30). Separat kallelse kommer.

…och Lars Stjernkvist gästar oss i oktober.

Preliminärt är det också klart att Lars Stjernkvist, fd partisekreterare och numera kommunalråd i Norrköping, kommer till vårt medlemsmöte onsdag 17 oktober. Boka redan in den kvällen nu för att lyssna till Lars, som bl a kommer att samtala om partiets stora fråga på kongressen, Vinster i välfärden.

”Framtidens ledare” i Tranås.

Styrelsen har beslutat att utse Veronica Holmstedt och Tobias Gyllensten till partidistriktets utbildning Framtidens ledare. Utbildningen som pågår fram till valet 2014 är tänkt att ge sådana kunskaper att deltagarna kan komma att axla tyngre politiska uppdrag under nästa mandatperiod.

Har du synpunkter på Campus Tranås?

Du har fortfarande möjlighet att inkomma med dina synpunkter på Campus Tranås-projektet till partiet. Remisstiden är förlängd till 30 september och partiets ställningstagande ska diskuteras på styrelsemötet 11 september. Vi kommer även att behandla frågan på fullmäktigegruppen under september månad. Har du synpunkter på Campus Tranås som du tycker Socialdemokraterna ska väga in i sitt remissvar? Tveka inte att höra av dig till anders.karlsson.po@tranas.se eller till tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net. Det går även att tycka till på Tranås kommuns hemsida. Gå in på www.tranas.se och lämna dina synpunkter på Campus Tranås.

Succé för båtutflykt på Sommen.

Tillsammans med Boxholms Arbetarekommun seglade ett 30-tal medlemmar i Tranås ut på Sommen för en tretimmarstur med Boxholm II. Kvällen i augusti bjöd på ett underbart sensommarväder och vi avnjöt medhavd picknic i solnedgången. Många uttryckte sin uppskattning för detta gemensamma initiativ med Boxholms-kamraterna och önskade att det ska upprepas nästa år.

 

SOCIALDEMOKRATERNA I TRANÅS

Storgatan 8, 573 32 Tranås.

Tel: 0140-31 15 24.

E-post: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net

Webb: www.socialdemokraterna.se/tranas 

Ansvarig: Svanthe Hansson, tel: 0708-36 96 49.

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-30 19:23