Rosen Januari / Februari 2012

Info från Socialdemokraterna i Tranås, januari/februari 2012.

Juholt ut – Löfven in

Vi är många som de senaste månaderna upplevt att det varit oerhört tufft att vara socialdemokrat – vårt förtroende bland svenska folket har sjunkit kraftigt. På grund av egna och andras misstag avgick Håkan Juholt som ordförande – det var ett tungt beslut för honom men också för många andra partimedlemmar. Men efter månader av oförmåga att nå ut med vår politik, pressade av media, av misstag och felsägningar, och av en rörelse som blev alltmer frustrerad av situationen står vi nu inför en nystart. Valet av Stefan Löfven till ny partiordförande kan ge vårt parti arbetsro och fokusering på politik istället för person och förhoppningsvis en möjlighet att stärka vårt stöd bland svenska folket.

Nomineringar till distriktsstyrelsen och dess utskott

Tranås Arbetarekommun beslöt på medlemsmöte 25 januari att nominera Anders Karlsson och Veronica Holmstedt till distriktstyrelsen för Jönköpings läns partidistrikt (DS) för 2012. Vår ordförande Svanthe Hansson har suttit i DS i två år och avböjde nominering för ytterligare ett år. Till seniorutskottet inom partidistriktet nominerades Berit Bohman och Jan-Erik Gustavsson. Val av DS och utskott äger rum på distriktskongressen lördag 31 mars i Sävsjö. …och val av kongressombud. Medlemsmötet valde även ombud till distriktskongressen 2012. Till ordinarie ombud (6 st) valdes: Birthe Afvander, Ann-Britt Trygg, Maryam Omari, Anders Karlsson, Kjell-Åke Trygg och Claes Lindell. Till ersättare valdes: Carina Bergman, Annika Hansson, Jan Borg, Bertil Johansson, Jan-Erik Gustavsson och Calle Afvander.

Verksamhetsplanen fastställd

Verksamhetsplanen för 2012 fastställdes av medlemsmötet. Nytt för i år, vid sidan av ordinarie medlemsmöten 8 gånger per år, är att partiet kommer att arrangera fyra café-kvällar tillsammans med sidoorganisationerna. Datum för dessa café-kvällar, som är tänkt att vara öppna för allmänheten, är ännu inte klara – men idén är att vi ska träffas och diskutera politiska frågor under lite mindre formella former. Mer information kommer. Vill du ha ett exemplar av verksamhetsplanen, kontakta Helene på expeditionen.

Namninsamlingen för öppen helgjour avslutas 3 februari

I vecka 5 avslutas socialdemokraternas namninsamling för en öppen helgjour i Tranås. Sista dag att lämna in namnlistor till expeditionen är fredag 3 februari. Vi siktar på över 3 000 namn. Listorna kommer att sammanställas och överlämnas till ledningen för Landstinget i Jönköpings län. Tranåsbornas upprördhet måste få landstingsledningen att vakna och ta den här frågan på allvar. Slutresultatet kan du läsa om på vår hemsida: www.socialdemokraterna.se/tranas

Aktuella politiska frågor i kommunen av Anders Karlsson, oppositionsråd (S):

 Kommunen arbetar med 2-årsbudgetar och under våren fastställs budgetramar för 2014. Enligt den stadsvision som kommunfullmäktige antog 2010 så beräknas investeringar göras med 1 miljard kronor under 30 år. En hel del redan stora investeringar börjar redan 2014-2015, vilket innebär att en del beslut måste tas under detta år. I första hand är det Campus-projektet vid Folkets Park, uppgående till 100-120 miljoner kronor (mkr), ombyggnation av Rescentra med undergång, 200-250 mkr ,och även en multiarena för 300 mkr behöver snart beslutas om. Därtill har kommunen sedvanliga investeringar och behov av ett nytt äldreboende, vägar m.m.

Det är alltså mycket pengar det handlar om. Jag skulle vilja påstå att det är historiska beslut. Vi måste också ha pengar till välfärdens frågor, som skolor och äldreomsorg. Ska kommunen klara sina åtaganden i investeringar så måste ekonomin vara i balans och det måste finnas pengar kvar på driftbudgeten. Vi måste föra upp näringslivsfrågor och jobben på ett tydligare sätt. Vi kommer under detta år engagera oss mer i näringslivsfrågor och vi har lagt en motion i fullmäktige genom Bengt E Carlsson om att få igång en näringslivsgrupp inom kommunen. Vi behöver också diskutera behovet av en näringslivspolicy och hur kommunens bolag kan arbeta vidare i dessa frågor.

Vi måste våga ifrågasätta en del invanda mönster i kommunen, där tycker jag se en öppning nu men det görs inte utan motstånd. Vi måste våga se samband mellan välfärdens betydelse och en kommun som vill växa. Här betyder inflyttning mycket men då måste det finnas jobb, utbildning och/eller pendlingsmöjligheter. Har vi bostäder eller behöver vi driva frågan om att bygga fler hyresrätter t ex. Jag är också orolig över privatiseringstendenser, bland annat har borgarna flaggat för att det nya äldreboende som planeras och som också kommer att kräva många miljoner i investeringskostnad, ska läggas ut på privat entreprenad. Vi socialdemokrater kommer att säga nej till detta och fortsätta att arbeta för en stark offentlig sektor. Till sist hoppas jag att det blir lite rejälare debatter i kommunfullmäktige, i media och bland allmänheten.

Har du anmält din e-postadress till expeditionen?

Du som får denna information brevledes via posten och har e-post, anmäl din e-postadress till Helene Karlsson på partiexpeditionen, tel: 31 15 24 eller mejla uppgifterna till tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net. så får du fortsättningsvis all information från Socialdemokraterna via e-post. Snabbare, enklare och framförallt billigare för partiet.

Nästa medlemsmöte 22 februari.

Till sist en påminnelse om nästa medlemsmöte, där vi bl a ska utse årets 1 maj-kommitté. Mötet äger rum i Tranås Folkets Hus (A-salen) onsdag 22 februari 2011 kl. 18.30. (Kaffe från 17.30) Välkomna!

 

SOCIALDEMOKRATERNA I TRANÅS

Storgatan 8, 573 32 Tranås.

Tel: 0140-31 15 24.

E-post: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net

Ansvarig: Svanthe Hansson, tel: 0708-36 96 49.

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-10 18:53