Rosen Juni/Juli 2012

Info från Socialdemokraterna i Tranås, juni/juli 2012.

 

Remiss Campus Tranås.

Kommunstyrelsen har beslutat att förlänga remisstiden för Campus Tranås-projektet till den 30 september. Socialdemokraterna i Tranås kommer att behandla frågan på fullmäktigegruppen 13 augusti och på Tranås AKs styrelsemöte 14 augusti. Har du synpunkter på Campus Tranås som du tycker Socialdemokraterna ska väga in i sitt remissvar? Skicka dem till anders.karlsson.po@tranas.se eller till tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net senast 31 juli. Det går även att tycka till på Tranås kommuns hemsida. Gå in på www.tranas.se och lämna dina synpunkter på Campus Tranås.

 

Val till kyrkan 2013.

I september 2013 är det val till kyrkans olika organ, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Styrelsen har beslutat utse Monica Lago till valledare. Alla som idag innehar ett förtroendeuppdrag för socialdemokraterna i kyrkan kallas till en första valträff för att diskutera valet och listorna, tisdag 21 augusti kl 18.00 i Tranås Folkets Hus. Även du som kan tänka dig att ta ett nytt uppdrag inom kyrkan är givetvis välkommen. Listorna till kyrkovalen fastställes av Tranås AKs årsmöte i mars 2013.

 

Nominera din kandidat till partikongressen.

3-7 april 2013 äger partikongressen rum i Göteborg. Det är hög tid att nominera ombud till kongressen. Styrelsen för Socialdemokraterna i Tranås har beslutat att sista dag för nomineringar är 13 augusti. Styrelsen betonar vikten av att kunna enas kring en kandidat från Tranås för att vara säkra på att vi får ett deltagande på kongressen. Tranås ingår i valkrets 2 av Jönköpings län, dvs Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda arbetarekommuner. Tillsammans har vi fyra mandat. Nomineringar lämnas eller skickas skriftligen till partiexpeditionen, Storgatan 8, 573 32 Tranås eller per mejl: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net. Valet av ombud till kongressen äger rum 3 oktober- 3 december 2012.

 

Skriv en motion till partikongressen.

Alla medlemmar har rätt att skicka motioner till partikongressen – så ta chansen och möjligheten att vara med och påverka vårt partis politik. Styrelsen har beslutat att motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 10 september för att kunna behandlas på medlemsmötet i september. Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Kraven sammanfattas i en eller flera att-satser. Skicka eller lämna motionerna skriftligen till partiexpeditionen, Storgatan 8, 573 32 Tranås eller per mejl: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net. Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som är ansluten till arbetarekommunen, t ex Tranås S-kvinnor eller en socialdemokratisk förening. Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Motion som avslagits skickas inte till kongressen.

 

Värva en medlem – vinn en Triss-lott!

Styrelsen har, som tidigare meddelats, beslutat att medlemsvärvning ska vara en prioriterad uppgift under hela 2012 för vår organisation. Vi vill ta varje tillfälle i akt att påminna att även du kan göra en insats för att vi blir fler i vårt parti. VÅGA FRÅGA! – så lyder uppmaningen från gruppen som arbetar med medlemsvärvningen. Överallt där du diskuterar politik – ställ frågan: Vill du bli medlem i vårt parti? Medlemsvärvargruppen har också beslutat att för varje medlem du värvar så vinner du en Triss-lott. Så sätt igång med medlemsvärvningen, du kan ju bli miljonär på kuppen! Lämna in uppgifter om värvade medlemmar till expeditionen eller mejla tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net

 

Glöm inte båtutflykten på Sommen i augusti.

Fredag 24 augusti kl 18.00 seglar vi ut på Sommen för en tretimmarstur med partikamrater från Tranås och Boxholm. Ta med barn och familj samt picnic-korgen och ditt bästa humör. Platserna är begränsade så anmäl ditt intresse till Helene på expeditionen snarast, tel 31 15 24 eller per mejl: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net. Först till kvarn får följa med ut på Sommen… OBS! Ingen kostnad.

 

Du har väl sett vår hemsida och vår Facebook-grupp…?

På vår hemsida, www.socialdemokraterna.se/tranas, kan du följa vad som händer inom Socialdemokraterna i Tranås. Välkommen med synpunkter om innehållet, hör av dig till expen eller till Svanthe Hansson, svanthe.hansson@ideart.se eller tel 0708-36 96 49. Du är också välkommen att gå med i vår Facebook-grupp, Socialdemokraterna i Tranås. Här kan du ta del av och även tycka till om politiken i Tranås och Sverige.

 

Har du anmält din e-postadress till expeditionen?

Du som får denna information brevledes via posten och har e-post, anmäl din e-postadress till Helene Karlsson på partiexpeditionen, tel: 31 15 24 eller mejla uppgifterna till tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net. så får du fortsättningsvis all information från Socialdemokraterna via e-post. Snabbare, enklare och framförallt billigare för partiet.

 

Till sist…

…vill styrelsen för Socialdemokraterna i Tranås önska alla medlemmar EN SKÖN SOMMAR med förhoppningen att vi alla kommer tillbaka i höst med nya krafter i arbetet för en ny politisk ledning i Sverige och Tranås.

 

SOCIALDEMOKRATERNA I TRANÅS

Storgatan 8, 573 32 Tranås.

Tel: 0140-31 15 24.

E-post: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net

Webb: www.socialdemokraterna.se/tranas 

Ansvarig: Svanthe Hansson, tel: 0708-36 96 49. 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-19 21:29