(S) säger nej till besparingar inom socialtjänsten.

PRESSMEDDELANDE från Socialdemokraterna i Tranås.

 

 

(S) säger nej till besparingar inom socialtjänsten.

På socialnämnden 2012-08-22 har frågan om nytt förslag för budget 2013 och budgetförslag för 2014 samt befarat överskridande av budget för 2012 varit uppe till beslut.

Socialdemokraterna i socialnämnden har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

Vi säger därmed ett tydligt nej till ytterligare besparingar inom verksamheten. Vi vill prioritera 7 ytterligare miljoner för 2012, 9 miljoner för 2013 och 9 miljoner för 2014. Så räddar vi välfärden i Tranås kommun.

Socialnämnden har effektiviserat och sparat ca 20,5 miljoner kronor de senaste tre åren.  Det motsvarar ca 7 procent av vår budget. Vi är positiva till att förvaltningen ytterligare kan effektivisera verksamheten men vi säger bestämt nej till ytterligare besparingar.

Vi är övertygade om att en av kommunens viktigaste verksamheter är att erbjuda en trygg välfärd för kommunens alla medborgare. Vi har de senaste åren sett hur beslut av den borgerliga alliansregeringen lett till övervältringskostnader på kommunerna, t ex socialbidragen som skenar i Tranås (från 16 miljoner 2006 till 25 miljoner kronor 2012). Kostnaderna för försörjningsstöd måste vara en fråga för HELA kommunen – inte bara för socialnämndens verksamhet. Vi förutsätter att vi får ytterligare medel från kommunstyrelsen för att klara dessa skenande kostnader.

Familjehems- och institutionsplaceringar av barn har ökat kraftigt i vår kommun. Detta har inneburit en ytterligare ansträngd ekonomi för socialnämnden. Att barn mår allt sämre i vårt samhälle måste tas på största allvar. Vi socialdemokrater är oroade över den utvecklingen. Tranås dras isär – allt fler människor får allt svårare i vår kommun.

Våra äldre och handikappade förtjänar självklart att få den bästa omsorg när de blir svagare. Bemanningen inom hemtjänsten och äldreomsorgen är redan ansträngd efter besparingarna 2009-2010. Vi är tydliga med att det inte ska ske ytterligare neddragningar inom äldre- och handikappomsorgen i Tranås.

Vi socialdemokrater känner starkt för att utveckla verksamheten inom socialtjänsten i Tranås. Vi vill att våra anställda inom alla verksamheter ska utvecklas i sina jobb, må bra och trivas på sina jobb. Därför vill vi, liksom förvaltningen, satsa resurser på ökad fortbildning.

Socialdemokraterna har i budgetförslag, budgetberedningar och budgetuppföljningar i flera år föreslagit att det ska satsas mer pengar på socialnämndens verksamheter. Vi upplever nu att även allianspartierna börjar förstå att det inte går att spara mer. Vi är därför förvånade att det beslut allianspartierna i socialnämnden fattade idag innebär ytterligare besparingar. Vi reserverade oss mot detta.

 

Vi tror på verksamhetsutveckling i Tranås kommun – inte verksamhetsavveckling.

Socialdemokraterna i Tranås

 

Svanthe Hansson

Gruppledare (S)

Vice ordförande i socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-30 19:11