Till alla medlemmar i Socialdemokraterna i Tranås

Kom och diskutera vårt nästa partiprogram med Lars Engqvist. Socialdemokraternas programkommission har nu inlett arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram. Kommissionen ska lägga sitt förslag till nytt partiprogram vid nästa partikongress år 2013. Programkommissionen vill stimulera till en öppen och bred idédebatt.

Partidistriktet inbjuder alla partiorganisationer, men också enskilda medlemmar, att delta i programdiskussionen. Som ett led i detta arbete inbjuder partidistriktet till ett seminarium kring arbetet med programkommissionen.

Medverkar gör Lars Engqvist, sekreterare i programkommissionen. Kom och hör hans tankar och skicka med dina synpunkter.

Tisdag 15 maj, kl 18.30 i Tranås Folkets Hus, A-salen Anmälan till seminariet görs senast tre dagar innan. Detta för att kunna planera för fika och lokalbehov. Anmälan görs till partidistriktet, margareta.strath@telia.com eller via telefon: 036-16 51 40 eller till Helene på expen, tel: 31 15 24.

SOCIALDEMOKRATERNA I TRANÅS Storgatan 8, 573 32 Tranås. Tel: 0140-31 15 24. E-post: tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net

www.socialdemokraterna.se/tranas

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-09 21:54