Tranås behöver en kommunal näringslivspolitik

Det är med stort intresse vi noterar att Tranås United tar krafttag och nyanställer affärsutvecklare för att intensifiera arbetet med att få fler företag och därmed fler arbetstillfällen till Tranås. För kommunens del finns det egentligen ingen viktigare framtidsuppgift än att skapa förutsättningar för fler jobb.

Vi önskar Tranås United lycka till med den uppgiften – från socialdemokraterna sida är vi ytterst intresserad att hjälpa till i det arbetet. Men vad gör egentligen den borgerliga kommunledningen i frågan?

Socialdemokraterna har lagt flera motioner i fullmäktige om kommunal näringslivspolitik, bl a om tillsättande av ett näringslivspolitiskt råd, om tillskapande av ett näringspolitiskt program och om en utredning av en omlastningsterminal i Tranås. Dessutom vill vi ge alla ungdomar som vill ett sommarjobb och pröva nya kommunalpolitiska arbetsmarknadsåtgärder för att ge ungdomar utbildning och arbetslivserfarenhet.

Så vill vi arbeta med frågan: politiken måste ta ett större ansvar för näringslivsutveckligen och jobben i vår kommun. Vi är kritiska till hur moderaten Wilander och alliansen försöker tona ned det politiska ansvaret och passivt överlåta alla initiativ till näringslivsbolaget.

Vi socialdemokrater vill bredda diskussionen om hur vi skapar fler arbetstillfällen i Tranås. Vi vill lyfta dessa frågor och betona politikens ansvar i det arbetet. Ska vår kommun kunna växa är den fundamentala uppgiften att värna de befintliga arbetstillfällena och skapa förutsättningar för nya – så skapas framtidens tillgångar som ska säkra vården, skolan och omsorgen. Det finns inga genvägar. Investeringar i framtidens jobb är vår väg för att skapa en hållbar och uthållig kommun.

 

Svanthe Hansson

Ordförande

Socialdemokraterna i Tranås

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-01 20:26