Var med och påverka!

Socialdemokraternas programkommission har nu inlett arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram. Kommissionen ska lägga sitt förslag till nytt partiprogram vid nästa partikongress år 2013. Programkommissionen vill stimulera till en öppen och bred idédebatt. Partidistriktet inbjuder alla partiorganisationer, men också enskilda medlemmar, att delta i programdiskussionen.

Som ett led i detta arbete inbjuder partidistriktet till ett seminarie kring arbetet med programkommissionen. Medverkar gör Lars Engqvist, sekreterare i programkommissionen.

Kom och hör hans tankar och skicka med dina synpunkter.

Dag            Tid           Plats                                                Föreläsare 

15 maj       18:30       A-salen, Folkets Hus, Tranås    Lars Engqvist                   

Anmälan till respektive seminarie görs senast tre dagar innan, var god och skriv vilket av seminarierna du anmäler dig till. Detta för att kunna planera för fika och lokalbehov.

Anmälan görs till margareta.strath@telia.com eller via telefon på        

036-16 51 40.

VARMT VÄLKOMMEN!!!

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-10 19:06