S i Tranås

S-politik gör skillnad!

Valrörelsen är nu i full gång. Vi socialdemokrater kraftsamlar nu i valen till riksdag, region och kommun. Under den gångna mandatperioden har vi fört en konsekvent och framgångsrik oppositionspolitik och lyckats driva på i flera viktiga frågor i kommunpolitiken.

En aktiv näringslivspolitik.

Jobben är den viktigaste politiska frågan för oss socialdemokrater. På vårt förslag har kommunen 2013 ställt sig positiv till att utarbeta ett näringslivsprogram för Tranås kommun. Vi har även fått igenom att kommunstyrelsen ska vara näringslivsgrupp och diskutera kommunens näringslivsfrågor på varje sammanträde. Vi har lagt förslag om tillfälligt kommunalt uppsägningsstopp och krävt att tidigarelägga kommunala investeringar för att motverka arbetslösheten i Tranås.

Sommarjobb till alla.

På socialdemokraternas förslag ställde sig kommunen 2014 åter positiv till att alla som ville ha ett sommarjobb skulle få det. Många ungdomar fick en första kontakt med arbetsmarknaden och kunde tjäna egna pengar och få viktig arbetslivserfarenhet. Vi lovar nu att införa en sommarjobbsgaranti om vi vinner valet.

Läxhjälp till alla.

Istället för att bara erbjuda RUT-avdrag för läxhjälp har vi socialdemokrater 2013 fått igenom att kommunen ska införa läxhjälp till alla elever i kommunens skolor. Alla ska få samma möjlighet till extra stöd, oavsett föräldrarnas betalningsförmåga.

Utökat försäkringsskydd för skolungdomar.

På socialdemokraternas förslag inför Tranås kommun 2013 ett utökat försäkringsskydd även på fritiden för alla barn och ungdomar i Tranås skolor.

Handlingsprogram mot barnfattigdomen.

På socialdemokraternas förslag ställde sig kommunfullmäktige 2011 bakom att på sikt avskaffa barnfattigdomen i Tranås samt att utarbeta ett kommunalt handlingsprogam mot barnfattigdomen för att nå dit.

Försörjningsstödet blir prioriterad fråga.

På socialdemokraternas förslag beslöt kommunstyrelsen att lyfta frågan om de ökade kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidragen) till en politisk styrgrupp – en tydlig markering att frågan är så viktig för kommunen att vi måste hitta nya idéer för att komma tillrätta med problemet.

Arbete istället för socialbidrag.

Att bryta bidragberoende och istället få möjligheter till arbetslivserfarenhet är en viktig fråga för oss socialdemokrater. Vi har därför lyft frågan varför Tranås kommun har så höga kostnader för socialbidrag och så lite av kommunal arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Vi har ställt oss mycket positiva till ungdomsanställningar och andra projekt som syftar till arbete istället för socialbidrag.

Kamp för välfärden.

Som det största partiet i Tranås har socialdemokraterna envist fortsatt kampen mot nedskärningarna inom välfärden. Vi har hela tiden föreslagit mer pengar till socialnämndens verksamhet för att undvika besparingar inom äldrevården och handikappomsorgen.

Tranås – fortsatt Fair Trade-kommun.

Vi socialdemokrater har drivit på och fått igenom att Tranås fortsatt ska vara en Fair Trade-kommun. Det innebär att kommunen ska engagera sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Offentlig toalett i Tranås.

Efter flera års arbete kom 2012 äntligen den offentliga toaletten i Tranås att bli verklighet – det är utan tvekan socialdemokraternas förtjänst.

 

Socialdemokraterna i Tranås har hittills under mandatperioden lagt 47 motioner i kommunfullmäktige. Av dessa har 34 behandlats – 16 har bifallits, 17 har avslagits och 1 har besvarats. Det visar att Socialdemokraterna behövs för att driva på 5-partialliansen. Trots motstånd i många frågor i kommunen och landstinget har vi socialdemokrater fortsatt att driva våra hjärtefrågor: 

 

 • Mer resurser för minskade barngrupper i förskolan och på fritidshem.
 • Fler lärare i skolan.             
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • En stark vuxenutbildning.
 • Fri skolmat på gymnasiet.
 • Nej till besparingar på våra äldre och handikappade.
 • Inget privat äldreboende i Tranås kommun.
 • Helg- och kvällsöppet på Tranås vårdcentrum.
 • Kompetensutveckling av personalen inom äldreomsorgen.
 • Extra pengar till en kvinnofridssamordnare i kommunen.
 • Starkare miljöintresse vid företagsetableringar.
 • Inköp av ellastbilar till kommunen.
 • Fler hyresrätter i Tranås.
 • Inrättande av biogasmack i Tranås.
 • Ett bättre sim- och idrotthus i kommunen.
 • Värna stadsbiblioteket.
 • Ökat vuxenstudiestöd.
 • Bygg Strida-rondellen.
 • Ny krematorieanläggning på griftegården.
 • Bättre belysning i centrum.
 • Miljövänligare saltpolicy.

 

Vill du vara med i vårt politiska arbete?

Kom med och arbeta för ett rättvisare Sverige och Tranås. Bli medlem hos Socialdemokraterna i Tranås. Kontakta vår partiexpedition, tel: 0140-31 15 24 eller mejla till oss tranas.socialdemokrater@m23.calypso.net.

Läs mer om vår verksamhet på www.socialdemokraterna.se/tranas

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-14 21:48