Interpellationer 2012

Tranås 2012-01-30

 

Interpellation om skolans villkor

Centerpartiet drev i valrörelsen 2010 ”Tranås ska ha Sveriges bästa skola”

Vad socialdemokraterna kan lägga in i det begreppet så är det b.la resurser till skolan,ökad lärartäthet, lärarnas villkor, elevernas skolresultat.

Det vi har sett om skolan och Centerpartiet, som utmärker sig, det är frågan om tillagningskök på varje skola och det är kanske enligt Centerpartiet den viktigaste skolfrågan.

 

Frågor att ställa till Leif Andersson Bu-nämndens ordförande och centerpartist:

1. Hur ser det ut för Tranås enligt devisen ”Sveriges bästa skolkommun”

2.  Hur går det med ökad lärartäthet?

3.  Hur ser det ut med lärarnas löneutveckling?

4.  Hur ser resultatutvecklingen ut?

5. Hur ska skolan få mer resurser till material mm?

6. Är frågan om var tillagning av kött/fisk mm viktigast för att uppnå Er devis?

7.  Är det viktigaste är att visa goda ekonomiska resultat?

Lärarförbundets ranking från 2011 visar på nedslående resultat. Hur ser du som ansvarig skolpolitiker för utveckling för att stärka skolan, hur ser visionen ut?

 

För socialdemokraterna i Tranås

 

Anders Karlsson                                    Veronica Holmstedt                             

Oppositionsråd                                       V.ordf. Bu-nämnden           

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-01 21:52