Kultur- och Fritidsnämnden

Vi socialdemokrater vill främja eget skapande och satsa på ett öppet kulturliv med tillgänglighet för alla. Ett starkt stöd till ett levande föreningsliv och bra anläggningar skapar goda förutsättningar för alla att ha en aktiv och meningsfull fritid. Vi vill ge ett starkt stöd till studieförbunden. Biblioteket ska präglas av öppenhet som mötesplats där många olika behov och intressen ska tillgodoses.

Vi socialdemokrater ser ett ökat ungdomsinflytande som grunden för ett demokratiskt beslutsfattande.

Vi vill arbeta för:

  • resurser till en kommunal fritidsgård med hög kvalitet.

  • trygga och säkra badplatser med tyngdpunkt på närhet för alla kommuninvånare.

  • att på sikt bygga ihop idrottshallen och simhallen med varmvattenbassäng och fullstor bollyta.

  • spontanidrottsplats i Ängaryd.

  • att bygga vidare på Bredstorps idrottsplats för att ge plats för ny isyta, bl a för konståkning.

  • kulturaktiviteter på landsbygden med allt från teater till litteratur, gärna i form av att en bokbuss återinförs.

  • att stödja föreningar som driver sina egna anläggningar.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 20:07