Tekniska nämnden

 

Vi socialdemokrater vill verka för en attraktiv Storgata för alla tranåsbor och besökare. Vi vet vikten av tillgänglighet för alla människor och vi vill undanröja så många hinder som möjligt, alla ska oavsett funktionshinder ha tillgång till vår stad.

Gång- och cykelbanor ska fortsättningsvis byggas ut så att det är ett lika enkel färdsätt som med motorfordon.


Vi vill arbeta för:

  • ett genomförande av byggnationen Stridarondellen 2011.

  • en satsning på renovering av vägar och asfaltering i hög takt.

  • att undersöka möjligheterna att bygga en omlastningsterminal.

  • mer resurser för vård av grönytor med utbyggnad av strövvägar.

  • bättre offentlig belysning i kommunens tätort, inga mörka eller otrygga områden.

  • en offentlig handikappanpassad toalett i Tranås centrum.

  • en högre takt av rörbyten inom VA.

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-17 20:11