RÖSTA JA DEN 25 MAJ FÖR VÄRMDÖS SKOLBARN

  

SNART ÄR DET FOLKOMRÖSTNING I VÄRMDÖ VISA DITT STÖD FÖR VÄRMDÖS SKOLBARN 

 

RÖSTA JA DEN 25 MAJ


•   Hösten 2012 togs beslut om en ny skolorganisation för Värmdös kommunala grundskola. Stora skolor blev ännu större, små skolor skars ned.

•   Beslutet fick massiv kritik. Kritiken bestod i att politikerna inte lyssnade på berörda parter såsom föräldrar, lärare m fl, att beslutsunderlagen var bristfälliga och konsekvensanalyser saknades för så viktiga saker som lärarbehörighet, ekonomi, skolskjuts och lokaler.

•   Folkinitiativet i Värmdö bildades och samlade in 3 800 underskrifter från Värmdöbor som protesterade mot hur beslutet fattades.

•   Den 25 maj är det dags för folkomröstning om skolan i Värmdö.

•   Rösta JA om du tycker att Värmdös politiker ska lyssna på oss medborgare i en så viktig fråga som skolan för våra barn.

 

DET ÄR VIKTIGT ATT DU GÅR OCH RÖSTAR Genom att rösta JA hjälper du till att öppna upp för nya beslut. Ett JA betyder att politikerna ska bjuda in berörda föräldrar, lärare med flera på respektive skola till medborgardialog. Syftet är att ta reda på vilka årskurser de berörda vill ha på sin skola. Är berörda parter nöjda med befintliga årskurser, görs inget mer. Vill istället berörda ändra vilka årskurser som finns på skolan bör politikerna skyndsamt utreda om det finns förutsättningar för det och nya beslut bör fattas. 
 

Att du går och röstar är väldigt viktigt. Även en blank röst bidrar till att öka valdeltagandet. Är valdeltagandet för lågt finns det risk att kommunfullmäktige underkänner valresultatet med motiveringen att frågan inte är tillräckligt viktig för Värmdös medborgare. 
VILL DU VETA MER? Gilla ”Folkinitiativet i Värmdö” på Facebook, hemsida: www.folkinitiativetvarmdo.se 
 

Folkinitiativet i Värmdö är politiskt obundet och drivs ideellt av föräldrar i Värmdö kommun som har barn i den kommunala grundskolan. Bidrag till kampanjaktiviteter tas tacksamt emot på Swedbank clearingnr 8327-9,  kontonr 924 856 815-7.                                                                                                                   

                              

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-16 18:34