Ann-Kristin Särnbrink

 

 

"Värmdö ska vara bra för alla att bo i, oberoende av ålder och olika behov.

Skolan behöver tillräckliga resurser för att hjälpa alla elever att nå målen - godkända betyg från grundskolan. Ingen ska halka efter.

Vi behöver fler gång- och cykelvägar. En ny gång- och cykelväg behövs för att binda samman Ingaröbron och Värmdö Marknad.

Jag hoppas få ditt stöd för detta."

 

E-post: ann-kristin.sarnbrink@varmdo.se

Telefon:08 – 570 272 86

Mobil: 070 – 461 52 21

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-12 14:09