Marianne Nordgren

Hos förtroendevalda och medlemmar i Värmdöpartiet Socialdemokraterna finns ett gediget kunnande och engagemang präglat av entusiasm och idérikedom.

Jag är stolt över att få vara en liten del i partiets strävan att göra Värmdö till den bästa kommunen att leva och verka i.

Viktiga frågor för mig handlar om gemenskap. Jag vill se många mötesplatser såväl inom- som utomhus, platser för spel, lek, samtal mm, där alla, under avspända former, skall känna sig välkomna att komma tillsammans över generations-, kultur-, och intressegränser.

E-post: marianne.nordgren@3mail.se 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-15 16:11