Bro istället för avgift!

Partiordförande Nils-Erik Särnbrink höll en appell till de som samlats utanför Nacka kommunfullmäktiges möte i Dieselverkstaden igår måndag.

Han berättade att Nackas moderatledda styre ville fatta beslut om et avtal med Vägverket som innebär införande av avgifter på den planerade nya Skurubron. Trots att Skurubron är Värmdös enda vägförbindelse med resten av regionen, för att inte säga resten av Europa.

 

"Vi i (S) anser att det är statens ansvar att bekosta de statliga vägarna och broarna, lika självklart i Stockholm som i övriga landet. Man inser lätt att det till ca. 90% kommer att bli Värmdöborna som får betala en sådan straffavgift. Nacka-borna öster om bron kommer med Erik Langbys upplägg att kunna åka avgiftsfritt över den nuvarande bron.", fortsatte Nils-Erik.

"Istället för att köra över Värmdoborna borde Nackas moderater med supportpartier se till att en ny och mera ändamålsenlig påfart projekteras och byggs från Björknäs, så att Värmdöborna lättare kan köra över vår enda bro till Stockholm på väg till jobben. En bättre påfart skulle drastiskt öka Skurubrons kapacitet i rusningstrafik  och antagligen innebära att en ny bro först skulle behövas ett antal år längre fram.  Stöd vår protest! Fortsätt att skriva på namninsamlingen som Ni hittar på Nackas och Värmdös socialdemokraters hemsidor!", uppmanade han åhörarna avslutningsvis.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-30 13:11