Erik Langby spelar falskt om avgifter på Skurubron!

 

 

Socialdemokraterna i Värmdö enades under sitt årsmöte den 13 mars 2010 om följande uttalande:

 

Erik Langby spelar falskt om avgifter på Skurubron!

Trafiksituationen vid Skurubron drabbar idag många Värmdöbor. Men istället för att tidigt rätta till orsaken till problemen – den dåliga påfarten från Björknäs – har den moderata kommunledningen i Nacka cyniskt valt att utnyttja situation till att motivera en ny avgiftsfinansierad bro. För moderaterna har det varit viktigare att bädda för systemskifte i finansieringsprinciperna än att lösa de akuta problemen.


Effekten av detta blir att Värmdöborna tvingas betala avgifter för att passera den enda rationella in- och utfarten till kommunen. Langby försöker bagatellisera frågan genom att framhäva hur billig varje enskild passage kan vara, men döljer att avgifterna, för Värmdöborna, sammantaget motsvarar upp emot 70 öres höjning av kommunalskatten.


Samtidigt mörkar moderaterna att en ny Skurubro 2017-2019 låg i underlaget till den s.k. Stockholmsförhandlingen 2007-08, men lyftes bort när Erik Langby tillsammans med sin kollega i Värmdö i oktober 2007 utlovade kommunal medfinansiering av en ny bro. Den kommunala medfinansieringen visade sig vara olaglig, vilket bäddade för avgifter istället.


Vad kan vi Värmdöbor göra för motsvarande 70 öre i kommunalskatt? Erik Langby vill att de ska betalas till avgifter på Skurubron. Det tycker inte vi!


Socialdemokraterna i Värmdö kräver:


1. Bygg snarast om påfarten från Björknäs till Skurubron så att trafiken flyter!


2. En framtida ny bro över Skurusundet ska finansieras av staten, genom statsskatten eller

trängselskatten till Stockholm!

 

Ladda ner uttalandet här!