Nämnder och arbetsutskott

Vi är ett femtiotal socialdemokrater i nämnderna. Kompetensen är bred och den geografiska spridningen god. Vi är naturligtvis jämt fördelade mellan kvinnor och män.

PRODUKTIONSSTYRELSEN

Ledamöter

Andrine Winther

Christer Hedberg

Ann-Kristin Särnbrink

 

Ersättare

Kenneth Ehrnstedt

Mona Rudenfeldt

Pär Simon Margulies

Ingalil Westh

 

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Ledamöter

Johnny Tedenfors

Krister Nilsson

Gunilla Hallenberg

 

Ersättare

Svante Lundqvist

Gunilla Rydell

Agneta Österman

Anna Hellgren Westerlund

 

ARBETSUTSKOTT BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Ledamöter

Johnny Tedenfors

 

UNGDOMS-, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Ledamöter

Johanna Hållén

Lennart Karlsson

Monica Hedberg

 

Ersättare

Annika Arvo 

Peter Ekroth

Pär Simon Margulies

Kalle Landqvist

Aino Östergren

 

SOCIALNÄMND

Ledamöter

Jösta Claeson

Ann-Marie Meijer

Nils-Erik Särnbrink

 

Ersättare

Elisabeth Karlsson

Margareta Flodström

Robert Belving

Johanna Johansson

Rolf G Johansson

 

ARBETSUTSKOTT SOCIALNÄMND

Ledamöter

Jösta Claeson

Nils-Erik Särnbrink

 

UTBILDNINGSNÄMND

Ledamöter

Annika Andersson Ribbing

Andrine Winther

Ann-Kristin Särnbrink

Jakob Fritzell

 

Ersättare

Björn Fredblad

Estrid Landmark

Staffan Sundberg

 

ARBETSUTSKOTT UTBILDNINGSNÄMND

Ledamöter

Annika Andersson Ribbing

Ersättare

Andrine Winther

 

SAMHÄLLSTEKNISK NÄMND

Ledamöter

Lars Bryntesson

Anna-Lena Östman

Jan-Olof Landqvist

 

Ersättare

Jan Olsén

Anna Lotegen

Mona Rudenfeldt

Magnus Danielsson

 

NÄMND FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

Ledamöter

Ingalill Westh

Käte Fransson

Ulf Hägglund

 

Ersättare

Maria Österman

Joachim Vogel

Gun Antonsson

Christer Sjölin

Carina Carlsson

 

VALNÄMND

Presidium

Christer Hedberg, vice ordförande

Ledamöter

Gun Antonsson

Ersättare

Kjell Thorngren

Ulla Ribbenholt

 

KRISLEDNINGSNÄMND

Ledamöter

Jösta Cleason

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-27 11:25