Styrelser och övriga uppdrag

Uppdragen är mångfacetterade, det finns socialdemokrater representerade i allt från bostäder och Porslinsmuseet till nämndemän och vigselförättare.

 

VÄRMDÖ BOSTÄDER AB

Ledamöter

Jösta Claeson

Birgit Wahrenberg 

Suppleanter

Mona Rudenfeldt

 

VÄRMDÖ KOMMUN FASTIGHETER AB

Ledamöter

Lars Bryntesson

Annika Andersson Ribbing

Suppleanter

Göran Lundgren

 

VÄRMDÖ HAMNAR AB

Ledamöter

Håkan Meijer

Suppleanter

Kjell Thorngren

 

VÄRMDÖ SIMHALL AB

Ledamöter

Christer Hedberg

Johanna Hållén

Suppleanter

Annika Andersson Ribbing

 

GUSTAVSBERGS PORSLINSMUSEUM AB

Ledamöter

Jan-Olof Landqvist

Ingalill Westh

Suppleanter

Peter Ekroth

 

Lekmannarevisor

Göran Lundgren

Suppleanter för lekmannarevisorer

Hans Östman

 

Ersättare för revisor

Ingmar Wahrenberg

 

GODE MÄN

Jord- och skogsbruk

Karl Odebring

Tätort

Inga Östergren Lind

 

NÄMNDEMÄN VID NACKA TINGSRÄTT

Miroslawa Foghammar

Jan Huzelius

Pirjo Helminen

Per Cederholm

Margareta Flodström

 

ÖVERFÖRMYNDARE

Ersättare

Anna Lena Östman

 

NÄRINGSLIVSRÅD

Inga Östergren Lind

 

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Jösta Claeson

 

REPRESENTANTER I SAMRÅDSGRUPPEN FÖR VÄLFÄRD I VÄRMDÖ

Jösta Claeson

 

KOMMUNENS REPRESENTANTER I ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Ledmöter

Jösta Claeson

Personliga ersättare

Käte Fransson

 

KOMMUNENS OMBUD TILL KSL:S ÅRSMÖTEN

Ombud

Lars Bryntesson

Ersättare

Annika Andersson Ribbing

 

KOMMUNENS REPRESENTANTER I VÄRMDÖ SKÄRGÅRDSRÅD

Lars Bryntesson

 

LÄNSSTYRELSENS SKÄRGÅRDSRÅD

Ersättare

Lars Bryntesson

 

MÄLARDALSRÅDET

Ledamöter

Lars Bryntesson

Ersättare

Andrine Winther

 

MÄLARDALSRÅDETS UTSKOTT

Miljöutskott

Kjell Thorngren

Kultur- och turismutskott

Karin Voltaire

 

FORNMINNESVÅRDARE

Ersättare

Per Cederholm

 

STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND

Ersättare

Christer Sjölin

 

VÅRLJUS

Ersättare

Jösta Claeson

 

STIFTELSEN ÄNGSVIKS SKOGS- OCH FRILUFTSOMRÅDE

Ledamöter

Kenneth Frejd

Ersättare

Mats Björkman

 

NORRA VÄRMDÖ SKÄRGÅRDS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Ersättare

Anders Unosson

 

KOMMUNENS REPRESENTANT I SLUP.SE

Ersättare

Andrine Winther

 

KOMMUNENS REPRESENTANT I REVES

Ersättare

Lars Bryntesson

 

OMBUD ENLIGT BEGRAVNINGSFÖRORDNINGEN

Estrid Landmark

 

MEDLARE INOM BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Sven-Inge Landmark

 

BORGERLIG VIGSELFÖRÄTTARE OCH REGISTRERINGSFÖRRÄTTARE FÖR REGISTRERING AV PARTNERSKAP

Christer Hedberg

Estrid Landmark

Ingela Thalén

Lars Bryntesson

Mona Rudenfeldt

 

BORGERLIGA BEGRAVNINGSFÖRRÄTTARE

Estrid Landmark

Christer Hedberg

 

MEDLARE MELLAN SAMMANLEVANDE

Håkan Meijer

Monica Hjeltman

 

KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUNDET

Suppleant

Krister Nilsson

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-27 11:57