Socialdemokraternas gruppledare i Värmdö om ”Värmdö:Exposed”

 

"Undomslistan (S) i Värmdö har den 22 februari 2012 startat hemsidan "Värmdö:Exposed". Det uttalade syftet är dels att öka insyn och transparens i Värmdöpolitiken, dels att granska ledningen av Värmdö. Ungdomslistan har angett att man särskilt vill syna skillnaden mellan vad vi politiker säger i olika frågor när vi uttalar oss i bl.a. media och vad vi gör i verkligheten, t.ex. hur vi röstar när samma frågor avgörs. Detta tycker jag är bra!

 

När det gäller innehållet förutsätter jag att de texter som publiceras förhåller sig till förtroendevalda, tjänstemän, opinionsbildare och övriga på det sätt som varje Socialdemokrat i Värmdö bör göra, dvs sakligt korrekt, med god faktaunderbyggnad och med förmåga att skilja på sak och person. Varje ambition att öka insynen och granska makten måste naturligtvis ske med respekt för olika företrädares olika åsikter och förmågor.

 

Lars Bryntesson

Oppositionsråd (S)”

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-28 13:45