Majoriteten säger nej till medborgardialog i Näverängsvägen/Vik

Medborgardialog är en viktig del av kommunens styrning som vi är mycket positiva till! Vi är till för medborgarna och ska självklart lyssna till Värmdöbornas önskemål, idéer och även oro.

En detaljplan ger ofta upphov till engagemang från allmänhetens sida. I det här fallet gäller det en detaljplan i Vik (Detaljplan för Näverängsvägen m.fl) där ett antal synpunkter av större karaktär lämnats utan svar, därför föreslog vi på Samhällsplaneringsnämnden den 18 jan att nämnden bör genomföra en medborgardialog med de boende inom området Näverängsvägen/Vik.

- Ett konkret exempel på en fråga som engagerar är den gång- och cykelväg som enligt förslaget ska gå genom ett grönområde och vidare igenom ett redan etablerat villaområde, trots att det redan finns en bättre gång- och cykelväg i området som används. Denna fråga lämnas utan någon förklaring, säger Andrine Winther, socialdemokratisk gruppledare och 2:e vice ordförande i Samhällsplaneringsnämnden.

Majoriteten avslog förslaget med hänvisning till att det är för sent i processen.

Medborgardialog är inte det samma som att i alla lägen besluta enligt alla önskemål. Men att lyssna till allmänheten och få en samsyn kring varför vissa beslut tas är verkligen att föredra, avslutar Andrine Winther.

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-23 16:03