Namninsamlingen spräcker 1000-strecket

Namninsamlingen 'Nej till avgift på Skurubron', som startade 6 februari, har redan spräckt 1 000-strecket. Artikeln 'NEJ till avgift på Skurubron' publicerades i NVP 10 februari.

NEJ till avgift på Skurubron!

Socialdemokraterna avvisar bestämt förslaget om avgifter över Skurubron. Staten måste ta sitt ansvar för den enda fasta förbindelsen till Stockholm för oss 65.000 invånare som bor i Värmdö kommun och på Ormingelandet. Vägverket har ansvar för såväl underhåll och reparationer som ev. ut- eller nybyggnad. Därtill är leden reservväg för farligt gods som inte får köras genom huvudstaden.

Idag har vi akuta problem vid Skurubron. Den snäva påfarten från Björknäs innebär att överfarten i praktiken blir en-filig i rusningstrafik. Varje dag uppstår många missförstånd, med både olyckstillbud och onödigt långa köer som följd. Genom kampanjen ”Lös Skurubroeländet Nu” kräver vi bl.a. en smidigare Björknäspåfart. Ansvaret för att lösa detta ligger på Nacka kommun (planmonopolet) och Vägverket (finansieringsansvaret). Varför tar man inte detta ansvar?

Sannolikt behövs under den närmaste 10-årsperioden en ny överfart över Skurusundet. Ansvaret för detta är otvetydigt statens. För att prioritera statens resurser genomfördes 2007 den s.k. Stockholmsförhandlingen, med alla länets kommuner. Slutsatsen blev att finansiera en ny Skuruöverfart under planeringsperiod 2, dvs 2013-2019. Har Nacka/Värmdö-moderaterna accepterat en försening av statens finansieringsansvar för Skurubron?

Istället för att lösa de akuta problemen och stå på sig i kraven på staten för de långsiktiga behoven vill nu Erik Langby (M) införa ”broavgift” över Skurusundet. Men var det inte just dessa moderater i Stockholms län, där Langby också är ordförande, som under hela förra mandatperioden drev en kampanj mot biltullar i Stockholm?

Den 27 januari tog Nacka kommun beslut om att förorda broavgift utifrån två skrivelser, varav en från Värmdö kommun. Men i Värmdö vill Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M) inte ens kännas vid dokumentet. Istället uttalar Alversjö att han egentligen är emot en avgift på Skurubron men ändå för en avgift om den är nödvändig. Att gå in i en förhandling med denna utgångspunkt känns föga genomtänkt och inger knappast förtroende.

Nu kan velandet inte fortsätta. Efter många bordläggningar måste frågan avgöras i Kommunstyrelsen den 18/2. För oss är ställningstagandet lika självklart idag som när vi tidigare lagt förslag som då röstats ner av Alversjö och Co. Kommunen måste hävda det statliga finansieringsansvaret! Om statens pengar försvunnit till annat måste detta kompenseras genom ökade medel från regeringen.

Av Värmdös skattebetalare erlägger 27,3 % statlig inkomstskatt, att jämföra med 17,5 % i riket som helhet. Vi säger bestämt nej till Langbys förslag att ”dubbelbeskatta” Värmdöborna genom broavgifter över Skurusundet.

Lars Bryntesson (S)
oppositionsråd, Värmdö

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-13 17:16