Natur för tätortsnära friluftsliv

Det blivande naturreservatet är mycket värdefullt för friluftslivet på Värmdö. På en promenadslinga runt sjön kan vandraren se gravar från järnåldern och jättegrytor från den tid då inlandsisen smälte och landskapet formades. Flera Värmdöbor har med sina barn gjort skymningsutflykter till sjön för att se den bäverfamilj som lever där. En del av stigen runt sjön kommer att anpassas för rörelsehindrade.

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-12 14:28