Påverka kollektivtrafiken i Värmdö!

Vad tycker du om den planerade ombyggnationen av Slussen?

Har du synpunkter på bussarnas linjesträckning och turtäthet?

Trött på att sittplatsgarantin för många blivit en "ståplatsgaranti"?

Behöver vi en bättre lokalbuss i Gustavsberg? Hemmesta? Brunn?

Munkmorabussen? Infartsparkeringar? Stombuss till/från Ingarö? Stavsnäs? Djurö? Ängsvik och Norra Värmdölandet?

 

Påverka kollektivtrafiken i Värmdö!

 

Den 29 november anordnar SL samrådsmöte med kommunledningarna för Värmdö och Nacka. På mötet kommer vi Socialdemokrater att representeras av vårt oppositionsråd Lars Bryntesson, vice ordförande i Kommunstyrelsen i Värmdö.

 

Vilka synpunkter och frågor bör han ta med sig från dig som bor och/eller verkar i Värmdö. Vilka är de största behoven idag och under kommande år? Alla förslag och idéer är välkomna. Ingen fråga är för liten.

 

Skicka dina förslag till malin.wennberg@varmdo.se senast torsdagen den 24 november.

Malin Wennberg
Socialdemokraterna Värmdö
mobil: 070-6005042

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2011-11-09 11:44