S-krav på folkomröstning om avgifter på Skurubron

Nedan återges ett Öppet brev ställt till Lars-Erik Alversjö (M) om Värmdömoderaternas inställning, från Lars Bryntesson (S), som undrar mot bakgrund av moderaternas tidigare agerande i frågan vad som gäller nu.

"Hittills har över 4.000 personer ställt sig bakom vår namninsamling mot avgifter på Skurubron, företrädesvis Värmdöbor som skrivit på uppropet på Internet. Den stora uppslutningen har uppenbart gjort Värmdömoderaterna så skärrade att ni nu tvingats tänka om. Därmed har kampanjen vunnit en viktig delseger - tack alla som skrivit under!

Vi välkomnar att nu också Värmdömoderaterna, om än sent och med grumliga reservationer, har anslutit sig till motståndet mot avgift över Skurusundet. Därmed ökar trycket på moderaterna i Nacka och i riket att också ändra uppfattning. Det är ju majoriteten i Nacka, ledd av Stockholmsmoderaternas ordförande Erik Langby, som lanserat förslaget. I deras beslut om avtal med staten om avgifter hänvisas till samråd med Värmdös kommunledning.

Den moderata enigheten manifesterades ett år efter valet 2006 genom ett symboliskt handslag på Skurubron mellan Värmdös dåvarande ordförande Jonas Nilsson och Erik Langby. Denna bild spreds i oktober 2007 i hela Stockholmsregionen genom en särskild bilaga i DN och NVP. Och när regeringen strax därefter diskuterade regionens infrastruktur grundades detta på skrivelser från Värmdös M-ledning med samma budskap.

Vi hoppas att ni Värmdömoderater nu definitivt lämnat er tidigare linje om någon form av kommunal medfinansiering, t.ex. broavgift. Men för att reparera den skada som redan uppstått måste kommunen fortsättningsvis vara mycket tydlig i kravet på statligt ansvarstagande och skattefinansiering. Vi måste entydigt avvisa en övergång till avgiftsfinansiering eller liknande systemskifte avseende finansieringsansvaret.

Därför vill jag fråga dig, Lars-Erik Alversjö:
1. Säger ni numera entydigt Nej till avgifter över Skurusundet?
2. Ställer ni upp på kravet att Vägverket ska ta finansieringsansvaret?
3. Talade Erik Langby sanning om att Nacka-beslutet om avgifter i januari 2009 tagits i samförstånd med er?"

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-30 13:08