Välkommen till Värmdö, statsministern!

Jag är glad att statsministern också i år hedrar oss i Värmdö med att hålla sitt sommartal i Gustavsberg. Det är bra, och blir naturligtvis ännu bättre om vi då kan få svar på de frågor som är särskilt aktuella för oss Värmdöbor.

 

Det finns idag tre högaktuella frågor där vi skulle behöva besked:

 

1. Låt oss slippa avgifter på Skurubron! Mer än 50.000 boende i Värmdö och på Ormingelandet är beroende av vår enda förbindelse med resten av Stockholmsregionen. Väg 222 är en statlig väg också när den passerar över Skurusundet. Underhåll och nödvändig nybyggnation bör, på samma sätt som i övriga landet, finansieras över statsbudgeten. En bred majoritet av Värmdös partier, inkl. moderaterna, skrev i juni till regeringen om detta och väntar nu på besked. På lördag har du möjlighet att svara!

 

2. Vi behöver fler hyresbostäder! Bristen på hyresbostäder är akut i Värmdö och i hela Stockholmsregionen. Det drabbar många familjer, inte minst ungdomar, och nu också regionens tillväxt. Utöver enstaka kommuner, t ex Sigtuna, så tar ingen ansvar. Istället skriver regeringen brev till kommunerna om fler byggplaner och kommunerna skriver till regeringen om bättre stöd. Men det blir inga fler hyresbostäder av att bara skylla på varandra. Nu behövs både kommunala planer och statliga stimulanser av det slag som fanns fram t.o.m. 2006. På lördag har du möjlighet att presentera regeringens insatser för fler hyresbostäder.

 

3. Genomför de föreslagna förändringarna i skatteutjämningssystemet! Staten ansvarar för det system som ska utjämna kommunernas intäkter och kostnader på ett rimligt sätt. Men idag gynnas vissa kommuner medan det slår orimligt hårt mot andra, däribland Värmdö. Både den statliga skatteutjämningskommittén och en bred riksdagsmajoritet vill ändra på detta, men Finansdepartementet har lagt frågan i långbänk. På lördag har du möjlighet att ge besked. För oss i Värmdö är det värt 40 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 50 öre på kommunalskatten.

 

Fredrik, du är varmt välkommen till Gustavsberg! Jag har i detta brev lyft fram tre frågor som är viktiga för Värmdö och Stockholmsregionen, och där vi i den lokala Värmdöpolitiken är överens, i alla fall till orden. Jag ska med intresse ta del av dina svar!

 

Lars Bryntesson

Oppositionsråd (S) i Värmdö

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-14 17:42