Välkommen till årsmöte!

Lördag 22 mars, Vårdcentralens personalmatsal, kl 15-17 (ca)

Därefter kandidatfotografering, mingel och fest – med soppa och musik!

OSA för festen 19/3 (barn och respektive välkomna):

www.facebook.com/svarmdo eller mikael.lindstrom@varmdo.se

 

Årsmöte med fest

Huvudpunkterna på årsmötet:

Valsedel för val till fullmäktige 2014

Valplattform och politiska program

Val av styrelse och suppleanter

Val av valberedningar

Val av ersättare BMH

Val av årets entreprenörer

Efter årsmötet blir det mingel och kandidatfotografering. Styrelsen

bjuder på fest med musik, soppa och dryck (öl och vin till självkostnadspris).

 

Motionera!

Har du idéer om hur Värmdö arbetarekommun ska utvecklas? Skriv en motion till årsmötet! Mejla senast den 20 mars. till mikael.lindstrom@varmdo.se

 Nominera: valberedning x 2

Årsmötet ska i år välja dels en valberedning inför nästa årsmöte, dels en särskild valberedning för de primärkommunala uppdragen, posterna i kommunens nämnder och styrelser. Nominera senast den 20 mars. till: mikael.lindstrom@varmdo.se

Handlingar inför årsmötet

Alla handlingar till årsmötet – verksamhetsberättelser och valplattform skickas ut via e-post efterhand som de blir klara. Vill du ha handlingar hemskickade med post, hör av dig till Mikael Lindström, 073-622 44 59. Handlingarna kommer också att finnas vid årsmötet.         

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-07 16:01