Kollektivtrafik

Vi vill investera i kollektivtrafiken för att rädda miljön och göra stockholmarnas vardag enklare. Vi vill att SL ska få fler och mer nöjda resenärer, fler ska välja tåg och buss framför bilen. Kollektivtrafiken ska ge tåg och bussar i tid, bra service, trygghet för resenärerna och ett ansvarstagande för miljön. Det ska vara billigt och enkelt att resa med SL. Socialdemokraterna vill återinföra enhetstaxan. En enkelresa ska alltid kosta lika mycket – oavsett hur långt man åker.

  • Återinför enhetstaxan.
  • Ökad tillförlitlighet och tillgänglighet.
  • Bygg ut SL-trafiken i takt med att kommuner och företag bygger ut bostäder och arbetsplatser. Det ger ökad tillväxt och bättre miljö när stockholmarna enkelt kan välja kollektivtrafiken framför bilen.
  • Höj servicenivån för resenärerna. Framför allt genom bättre bemötande och information vid trafikstörningar.
  • Öka tryggheten för SL:s resenärer.
  • Vi vill jobba för en sittplatsgaranti i bussar som kör på motorvägar. Det ger ökad säkerhet.
  • SL ska köra mer trafik med förnyelsebara drivmedel. Vi vill att SL ska hjälpa till att bygga ut produktion och distribution av biogas och etanol. 
  • Inför SL-access snabbt.
  • Vi vill att det ska finnas fler ställen att köpa biljetter och kort. Alla invånare i länet ska enkelt kunna köpa remsor och SL-kort.
  • Klotter, skadegörelse, fuskåkning ska fortsätta att bekämpas.

- Stoppa den borgerliga nedskärningen av skärgårdstrafiken med Waxholmsbolaget.
- Använd trängselskatteintäkter till att bygga ut kollektivtrafiken.
- Gör det enklare och billigare att resa kollektivt till Arlanda.

Läs hela trafikprogrammet här:
Trafikprogram.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-01 17:56
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer