Gustavsbergs Vänner bjuder in till debatt

Vi har bjudits in till debatt om Gustavsbergs framtid av hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner. Den äger rum söndagen den 6 september klockan 14-17 i Gustavsbergsteatern.

- Vi socialdemokrater har massor med idéer och förslag om hur Gustavsberg kan utvecklas! Vi vill skapa attraktiva utemiljöer att vistas i som inbjuder ung som gammal. Lekplatser med spännande utmaningar för små barn och lite större och en skulpturpark som tar tillvara våra världsberömda keramikers - både nu verksamma och historiska - verk, har vi lyft fram i arbetet, säger Annika Andersson Ribbing som finns med i kommunens beredningsgrupp.

- Miljön vid vattnet i Farstaviken rymmer en stor potential. Tillgängliggör Kattholmen, skapa ett promenadstråk på ömse sidor om viken och träffpunkter i strandkanten, säger hon.

- Det är också viktigt att Gustavsbergs centrum bebyggs med bostäder som bidrar till liv och rörelse och som skapar en tryggare miljö. Genom att bygga samman centrum och Munkmora försvinner en av de otryggaste miljöerna vi har.

- Bostäder, arbetsplatser och en attraktiv miljö med mycket verksamhet och många träffpunkter är viktiga pusselbitar som måste finnas allihop, avslutar Annika.

Kom med på söndagens möte och berätta vad du tycker om Gustavsbergs framtid!

(Bilden föreställer friluftsbadet i Kastrup).

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-04 14:47
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer