Stor besvikelse över SL:s besked idag om att inte ändra uppdelningen av Värmdö i två zoner

 

 Lars Bryntesson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Värmdö överlämnar namninsamling till Lennart Rohdin, vice ordförande i SL:s styrelse

När vi frågade Värmdöborna om synpunkter på kollektivtrafiken överöstes vi av mail och telefonsamtal. En grupp ungdomar samlade in nästan 250 namnunderskrifter. Vi sammanställde gensvaret i en skrift som Lars Bryntesson, Socialdemokraternas oppositionsråd i Värmdö, på måndagen överlämnade till Lennart Rohdin, vice ordförande i SL:s styrelse, tillsammans med namninsamlingen och ett tjugotal e-postmeddelanden.

 

Värmdös moderatstyrda allians förhöll sig förvånansvärt passiv när företrädare för SL under måndagens överläggning med Värmdö kommun meddelade att man inte kommer att ändra uppdelningen av Värmdö i två zoner.

 

Så sent som i februari i år vädjade Socialdemokraternas oppositionsråd i Värmdö, Lars Bryntesson för kommunens räkning om att låta Värmdö bli en zon. Med underlag från den kommunala förvaltningen instämde majoriteten i detta tydliga krav, och framförde med eftertryck behovet av förändring redan under innevarande mandatperiod.

 

SL:s styrelserepresentanter sa sig då ta till sig budskapet och lovade lyfta frågan i styrelsen samt återkomma under året i ärendet.

 

I dagsläget finns kommunal service i zon B och många boende i zon C.

 

Trots den samstämmighet som råder över partigränserna i frågan förhöll sig alliansens representanter förvånansvärt passiva när SL under måndagen lämnade beskedet om att man tänker fortsätta dela Värmdö i två zoner.

 

Socialdemokraternas sammanställning av Värmdöbornas önskemål och synpunkter gällande kollektivtrafiken

 

 

Protestera mot klyvningen av Värmdö genom att signera namninsamlingen!

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-09 20:33