Framgång för S-uppropet mot avgift på Skurubron

Värmdömoderater - välkomna att bekämpa M-förslaget om avgift på Skurubron, men sluta hyckla!

Sedan tre veckor driver Socialdemokraterna i Värmdö en namninsamling på Internet mot avgifter på Skurubron. Namninsamlingen har fått så stor uppslutning att den uppenbart gjort ledningen för Värmdömoderaterna så skärrade att de nu tvingats tänka om i frågan. Därmed är den redan en framgång - tack alla som skrivit under!

Vi välkomnar att Värmdömoderaterna, om än sent och med grumliga reservationer, nu också tycks ha anslutit sig till den Socialdemokratiska linjen - Nej till avgift på Skurubron!

Därmed ökar trycket på moderaterna i Nacka och i riket att också ändra sin inställning i frågan. Det är ju den moderatstyrda majoriteten i Nacka, med Stockholmsmoderaternas ordförande Erik Langby som kommunalråd, som lanserat förslaget och driver frågan om avgift på Skurubron.

Men varför anklagar Värmdömoderaterna vårt upprop för lögn? Uppropet riktar sig mot besluten i Nacka och där har man varit rakryggad nog att inte hyckla. Beslutsprocessen i Nacka är inledd och hittills tagna beslut går att läsa. Av dessa framgår tydligt att Nacka vill avtala med staten om avgifter på en ny Skurubro. I besluten hänvisas dessutom till samråd med kommunledningen i Värmdö.

Värmdömoderaterna har tidigare varit lika tydliga. Hösten 2007 uppträdde Värmdös dåvarande moderatordförande Jonas Nilsson och Erik Langby på Skurubron med handslag om att man var överens i frågan - en bild som spreds i hela Stockholmsregionen genom en skattefinansierad DN-bilaga. Och när regeringen skulle forma sin politik för infrastrukturen i Stockholmsregionen grundades den på skrivelser från Värmdös M-ledning med samma budskap. Vid varje tillfälle som frågan prövats, också efter att Nilsson tvingades lämna sitt uppdrag, har Värmdömoderaterna röstat emot socialdemokratiska förslag om att uppvakta Vägverket med krav på statligt finansieringsansvar istället för broavgifter eller annan kommunal medfinansiering.

Därför måste Värmdömoderaterna tala ur skägget om de ska bli trovärdiga i sitt motstånd mot avgifter på Skurubron
1. Säger ni numera entydigt Nej till avgifter över Skurusundet?
2. Ställer ni numera upp på kravet att Vägverket ska ta finansieringsansvaret?
3. Talade Erik Langby sanning om att Nacka-beslutet om avgifter tagits i samförstånd
    med er?

Vi ser fram emot era svar!

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-10 12:48
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer