Kommunen framförde (S)-krav om slopad zonindelning till SL

Pressmeddelande 090212

Lars Bryntesson (S) kräver att zonindelningen ändras från 1 juli

Idag har ett möte hållits mellan Värmdö kommun och ledningen inom SL. Kraven som Socialdemokraterna framfört om att slopa zonindelningen som klyver Värmdö i två delar fick tyngd när hela kommunen nu drev frågan i enighet.

- Det här var helt nödvändigt. Hela kommunen måste stå enad för att få SL att göra en sådan stor strukturell förändring, säger Lars Bryntesson, oppositionsråd (S).

Hela Värmdö ska ingå i zon B och det ska kosta max två kuponger att resa inom kommunen. De var de krav som kommunen enat förde fram till SLs ledning idag.

- Nu är det oerhört viktigt att kommunen fortsätter att hålla frågan aktuell i kontakterna med SL så att vi får en en ändring till stånd så snart som möjligt. Från den 1 juli förutsätter jag att detta ska vara ordnat.

På mötet bestämdes att kommunen ska gå in med en skrivelse till SL så at frågan kan prövas av SL:s styrelse under våren.

Inför samrådsmötet med SL har Socialdemokraterna samlat på sig synpunkter från boende inom Värmdö. Förutom zon-indelningen har Socialdemokraterna på mötet tagit upp bl.a frågor om inställda busslinjer till och från Munkmora, behovet av bättre kollektivtrafik på Ingarö samt justeringar av den lokalbuss (kvarterslinjen) som inrättades i Gustavsberg hösten 2009.

För ytterligare kontakt:
Lars Bryntesson, 070-7541480

pressmeddelande.doc

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-15 19:22
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer