Kommunen måste åter börja bry sig om de lokala företagen

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari lämnade kommunalrådet Peter Bondesson (FP) uppdraget som ordförande i kommunens näringslivsråd, efter 2 år på posten. Det beslut som kommunfullmäktige tagit under perioden har varit att avskaffa den kommunala näringslivsstrategi som infördes av den blocköverskridande majoriteten (S, KD, C och MP) under mandatperioden 2003-2006. Samtidigt visar den senaste rankingen* av det lokala företagsklimatet att Värmdö ligger på plats 290 (sist) av samtliga landets kommuner.

-    Vi välkomnar utnämningen av en ny ordförande Värmdös näringslivsråd, kommenterar oppositionsrådet Lars Bryntesson (S). Den nyvalde Hans Lindqvist (C) borde ha goda möjligheter att förbättra situationen, inte minst som han har erfarenhet från vårt gemensamma arbete under förra mandatperioden. Då uppvisade kommunen ett helt annat resultat av den lokala företagarpolitiken.

-    Men ska vi lyckas vända utvecklingen krävs både engagemang och innehåll i den lokala näringslivspolitiken, fortsätter Lars Bryntesson. Därför har vi Socialdemokrater efterlyst konkreta åtgärder för att återskapa den regelbundna dialog mellan lokala politiker och företagare som varit som bortblåst i kommunen under de senaste åren.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde föreslog Socialdemokraterna att kommunen dels ska utarbeta ett nytt förslag till långsiktig kommunal näringslivsstrategi, dels upprätta någon form av handlingsplan för att återupprätta de lokala företagarnas förtroende för Värmdö kommun i syfte att möta lågkonjunkturen med fler arbeten i lokala företag.

Kommunstyrelsen beslutade att diskutera frågan vidare i ett nyinrättat arbetsutskott. Därmed blir det möjligt att behandla förslagen vid Kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari.

-    Vi hyser gott hopp om att återigen få stöd för aktiv lokal näringslivspolitik i Värmdö. Det är helt nödvändigt, inte minst för att möta den lågkonjunktur som kommer att påverka sysselsättningen också i vår kommun allt mer under det kommande året, avslutar Lars Bryntesson.


Pressmeddelande 2009-01-15                                                                  
Socialdemokraterna i Värmdö

För ytterligare kontakt
Lars Bryntesson 070 – 75 414 80

* redovisad av Forum för Småföretagsforskning (FSF) den 29 december 2008

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-30 15:09
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer