På (S)-initiativ sätter Värmdö kommun press på Villeroy & Boch

Gemensam protkollsanteckning från M, S, FP, MP, KD, V och C vid Kommunfullmäktige 25 mars 2009.

"Villeroy & Boch Gustavsberg AB, har meddelat Värmdö kommun om ett förberedande varsel för anställda vid fabriksverksamheten i Gustavsberg.

Vi kommer från kommunens sida att vidta de åtgärder som står i vår makt, för att stödja både fabriksledningen och de anställda, i syfte att säkerställa en så effektiv och omfattande framtida verksamhet som möjligt i Gustavsberg samt att förbereda för arbetsmarknadsinriktade insatser såväl som sociala stödåtgärder.

Samtidigt vill vi understryka betydelsen av att bibehålla inte bara den administration och logistik utan också keramisk produktion i Gustavsberg. Det pågående detaljplanearbetet för en ny fabrik i anslutning till arbetsplatsområdet Ekobacken, med bl.a. en miljöprövning under april-maj, har denna inriktning och vi förväntar oss ett besked från koncernledningens sida under juni månad."

Sidan uppdaterades senast: 2009-04-16 00:39
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer