Värmdöbor riskerar få betala ny Skurubro

Frågan om en ny Skurubro är nu aktuell för ett beslut.

Sedan ett par år har moderaterna i Nacka och Värmdö drivit frågan att kommunerna ska låta sina invånare betala en ny Skurubro.

Vi socialdemokrater säger nej till moderaternas broavgifter. Vi anser att staten måste ta sitt ansvar också i framtiden att finansiera den väg, vår enda fasta förbindelse till Stockholm som 65 000 invånare är beroende av.

-Det är oacceptabelt att Värmdöborna ska betala kostnaden för en ny bro på den enda vägen in till Stockholm och övriga landet, en helt orimlig tanke, säger Lars Bryntesson(S), oppositionsråd i Värmdö.

Skurubron fungerar redan idag dåligt. Tillbud och olyckor sker varje vecka och köerna ringlar varje dag långa i rusningstid. Trots detta har moderaterna valt att inte prioritera Skurubron när statliga medel för kommande års investeringar i infrastruktur fördelats.

I slutet av januari beslutade den moderatstyrda majoriteten i Nackas att förorda en broavgift. Beslutet baserades på två tjänsteskrivelser, varav en från Värmdö kommun. Men i Värmdö vill kommunstyrelsens moderate ordförande Lars-Erik Alversjö inte ens känna vid skrivelsen.

Trots det ska kommunstyrelsen den 18 februari behandla ett förslag om broavgifter. Mellan fem och femton kronor per passage diskuteras.

-Förslaget strider mot den rollfördelning vi sedan länge har i det här landet mellan staten och kommunerna, säger Lars Bryntesson (s). Det är statens ansvar och uppgift att finansiera dessa investeringar. Nu försöker moderaterna dumpa över ansvaret på Nackas och Värmdös invånare, det kan vi inte acceptera, avslutar han.

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-06 13:33
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer