Fortsatt kamp för kvalité inom Vårdboendet i Ljung

(S) (V) och (MP) för en fortsatt kamp för kvalitén inom vårdboendet i Ljung
Den  moderatstyrda majoriteten har insett och erkänt att man gjort fel men moderater och folkpartister vägrar att rätta till felet. Nu riskerar de boende i Ljung att bli föremål för nyliberal experimentlusta.

Upphandlingen av driften av det särskilda boendet vid Ljung

Skriftlig reservation från S-, Mp- och V-grupperna (viss redigering har gjorts av webbredaktören):

Erkänner fel men vill inte rätta till det
”Kommunfullmäktige har gett Nämnden för äldre och funktionshindrade i uppdrag att upphandla det vårdboende som ska starta under hösten 2009 i en ny byggnad vid Ljung på Värmdölandet. Nämnden har därefter beslutat att inte tillåta den kommunala produktionen att inkomma med något anbud. Detta har vi kritiserat skarpt utifrån såväl politiska som formella utgångspunkter. Vi anser att nämnden har tagit ett dåligt beslut och dessutom gått utanför sina befogenheter. För att mildra skadan av detta ville vi återkalla fullmäktiges uppdrag. Detta har den moderatstyrda majoriteten avvisat, trots att man erkänner att hanteringen av ärendet - en tvångsprivatisering - är principiellt felaktig.

Majoriteten har nu deklarerat att förfarandet inte kommer att upprepas, och hoppats att vi skulle nöja oss med denna "eftergift". Men det är naturligtvis inte rimligt. Ett fel blir inte mindre felaktigt bara för att man lovar att inte upprepa det. Ett fel måste framför allt rättas till. Men i denna fråga vägrar moderaterna och folkpartiet att rätta till felet. Genom dagens beslut förhindrar man en öppen och självkritisk diskussion i kommunfullmäktige, trots att dessa partier inte själva besitter en majoritet där. Effekten blir att de boende i Ljung riskerar att bli föremål för nyliberal experimentlusta istället för att få bästa möjliga kvalitet i verksamheten.

Vid dagens sammanträde har såväl majoritetens politiker som berörda tjänstemän betonat att det inte handlar om att starta en ny verksamhet utan om en verksamhetsöverföring från Hemmesta serviceboende till Ljung. Eftersom verksamheten ska bedrivas till en fast kostnad (en s.k. peng) som tilldelas oavsett huvudmannaskap, så spelar "priset" i anbuden inte någon roll. Inte heller är syftet att åstadkomma bästa möjliga "kvalitet" – kommunen som idag bedriver verksamheten med bäst kvalitet får ju inte ens lägga anbud – trots att detta annars brukar anges som huvudskäl för konkurrensutsättning. Istället har den moderatstyrda majoriteten valt argumentet "mångfald". Man vill gå från dagens fördelning med tre vårdboenden i kommunal drift och ett upphandlat i privat drift till två i kommunal drift och två i privat. Genom denna argumentation har majoriteten i efterhand konstruerat ett motiv som man hoppas ska rättfärdiga diskrimineringen av det kommunala alternativet.

Moderater och folkpartister söker förgäves argument
Det är notabelt att moderaterna och folkpartiet under ärendets gång steg för steg bytt argument för sin linje. När såväl "ekonomi" som "kvalitet" är förbrukade, och inte heller "valfrihet" kan påkallas eftersom rätten till vårdboende till 100 % är grundat i en biståndsbedömning, så återstår nu enbart "mångfald". Och när vi på dagens sammanträde pressat majoritetens företrädare på om det i så fall inte skulle bli en ännu större mångfald med en tredje typ av alternativ - i linje med vad som anförs i kommunens program för att främja den sociala ekonomin och partnerskap i kommunen, så säger man sig dela vår uppfattning. Ett föreningsdrivet "non-profit-alternativ” skulle innebära mer av mångfald än den tvångsprivatisering som nu valts. Återstår att se vad som händer härnäst, när möjligheten att återkalla beslutet om tvångsprivatisering nu stoppats av moderater och folkpartister.

I en öppenhjärtig bekännelse deklarerade Hans Lindqvist (c) att majoritetens hantering av frågan närmast kan beskrivas som ett olycksfall i arbetet. I takt med att man förstått innebörden av sina tidigare politiska beslut har insikten om dess felaktighet ökat. Heder åt Lindqvist för detta erkännande. Därmed bekräftar han också vår sammanfattande bild av majoritetens politik i frågan. Sällan har handläggningen av ett ärende havererat så totalt.”

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-22 20:36
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer