Hanteringen av Ljung är skandal

Ett nytt Tibble? Hanteringen av upphandlingen av vårdboendet vid Ljung är skandal!

Sveket mot personalkooperativet på Kommunstyrelsens sammanträde 18 februari

Onsdagen den 18 februari behandlade Kommunstyrelsen upphandlingen av driften av det vårdboende som ska överföras från Hemmesta servicehus till den nya fastigheten vid Ljung.
Anledningen var att personalen vill ta över driftansvaret och har tillskrivit kommunstyrelsen i frågan.

I sin skrivelse har personalen angett att man tidigare känt sig överkörd av den moderatstyrda majoriteten, inte minst när den kommunala produktionen förbjöds att lämna anbud. Men nu har man samlat sig, bildat ett personalkooperativ och framfört önskemålet att man vill ha en konstruktiv dialog med kommunen utifrån en realistisk tidsplan. Deta tycker vi Socialdemokrater är fullt rimligt.

I kommunstyrelsen ansträngde vi oss för att lyssna av debatten i detta formellt komplicerade ärende och formulerade våra yrkanden (förslag) i överensstyämmelse med vads också centerns och kristdemokraternas representanter framförde. Våra partier har tidigare samarbetat mycket aktivt i dessa frågor och haft lätt att hitta gemensamma ståndpunkter i frågor om medinflytande och deltagardemokrati. Under debatten verkade det bli så även denna gång.

De förslag som vi efter ett tag lämnade var att
1. uppdra till kommunförvaltningen att utreda möjligheten att upprätta ett partnerskap mellan den kommunala produktionen och personalkooperativet samt återkomma till kommunstyrelsen i frågan senast den 20 mars.

2. uppmana nämnden för äldre och funktionshindrade att avvakta med att avgöra upphandlingen tills efter kommunstyrelsen behandlat detta uppdrag. (vilket var möjligt eftersom anbudens giltighetstid sträcker sig till den 31 maj).

Men när kommunstyrelsen gick till omröstning röstade alla företrädare för den moderatstyrda alliansen nej till dessa förslag, som därmed föll med röstsiffrorna 6-5.

Att moderater och folkpartister röstade emot förslaget var väntat. Deras stöd till social ekonomi och kooperativ har aldrig varit något annat än läpparnas bekännelser, om ens det.

Men att dessutom kristdemokraternas och centerpartiets representanter avslog förslaget var tragiskt och kändes som ett idémässigt svek. Varför ville de inte ens att kommunen skulle föra en seriös diskussion med medarbetarna om en möjlig kooperativ lösning, och därefter redovisa frågan för kommunstyrelsen? Detta slog oss med häpnad.

Dagen efter kunde vi på Hans Lindqvists privata blogg (19 feb) läsa hans skildring av frågan. På fullt allvar skriver han om mötet att ”Vi i centern vill satsa på den sociala ekonomin med personalkooperativ och kvinnligt företagande. En fantastisk möjlighet.” Men varför röstade han då aktivt emot detta på Kommunstyrelsen? Och varför försöker han i efterhand ge sken av något annat? Detta är inget annat än ren och skär dubbelmoral!

På samma blogg skriver Hans Lindqvsit, som från 1 januari är nyblivet kommunalråd, att "upphandlingen gick fel från början där kommunens egenregi uteslöts och sedan har det fortsatt. Det var också oklart om ngt anbud verkligen kommit in och om det kommit in i tid....” Att en av kommunens högst ansvariga politiker publicerar sådan text, sex dagar innan upphandlingen ska redovisas och prövas i den ansvariga nämnden, är direkt häpnadsväckande. Om den moderatstyrda alliansen förhåller sig på detta sätt till upphandlingar med sekretesskrav innan de ens är redovisade inför beslut, så är det allvarligt.

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-25 14:31
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer