Personalkooperativ istället för tvångsprivatisering

Följande uttalande antogs vid socialdemokraternas medlemsmöte den 2 februari

Uttalande om vårdboendet vid Ljung

Personalkooperativ istället för tvångsprivatisering!
Den 15 januari beslutade personalgruppen vid Hemmestahöjdens serviceboende att ta initiativ till att bilda ett personalkooperativ. Personalens avsikt är att, efter verksamhetsöverföringen från Hemmestahöjden, driva det kommande vårdboendet vid Ljung i kooperativ form. Initiativet togs dagen efter att den moderatstyrda majoriteten slutgiltigt valt att inte tillåta den kommunala produktionen att ens lägga anbud på verksamheten vid Ljung.

Vi Socialdemokrater vill uttala vårt helhjärtade stöd till personalens initiativ. Denna duktiga personalgrupp utför sedan tidigare ett väldokumenterat framgångsrikt arbete och utgör också i framtiden den viktigaste resursen för att få ett så kvalitativt bra boende vid Ljung som möjligt. Deras initiativ till personalkooperativ förtjänar omgivningens stöd och stämmer helt överens med den strategi för att främja social ekonomi och partnerskap i Värmdö kommun som vi Socialdemokrater tidigare har drivit igenom, i stark samverkan med bl.a. Kristdemokraterna och Centerpartiet i Värmdö.

Vid olika möten, bl.a. Kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari, har moderatledningen erkänt att tvångsprivatiseringen är principiellt felaktig och lovat att inte upprepa den. Det är ofattbart att de trots detta väljer att försöka fullfölja den, i synnerhet som det saknas såväl ekonomiska som kvalitativa argument för denna politik. Det enda skäl de anger för att fullfölja upphandlingen, utan kommunalt alternativ, är istället strävan efter mångfald.

Genom att överlämna ansvaret för verksamheten till ett personalkooperativ skulle mångfalden öka mer än genom upphandling av en kommersiell aktör. Kommunen står därmed inför ett vägval. Ska vi fortsätta stå för Samverkan, social ekonomi och partnerskap eller ska kommunen genomföra en tvångsprivatisering utan att ge personalkooperativet en chans?

Det är nu upp till varje parti i kommunen att välja sida i den diskussionen – upp till bevis!


För ytterligare kommentarer:
Inga-Lill Landqvist-Westh, gruppledare i nämnden för äldre och funktionshindrade (S), 08-570 330 85

Jösta Claeson, ansvarig för sociala frågor (S), 076-129 08 27

Lars Bryntesson, oppositionsråd (S), 070-75 414 80

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-03 14:18
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer