Unik chans att skapa nya hyresrätter

Förslag för att möta bostadsbehoven i Värmdö.

Pressmeddelande 2009-01-15                                                                 
Socialdemokraterna i Värmdö                

Socialdemokraterna lade vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari fram förslag för att möta bostadsbehoven i Värmdö.

Finanskris och nedåtgående konjunktur har bidragit till att många bostadsbyggen, särskilt i Gustavsberg, helt stannat av. Det är allvarligt av flera skäl. Nya bostäder blir försenade eller inte byggda alls och den nedåtgående ekonomiska utvecklingen förstärks.

- Den ekonomiska krisen drabbar nu många men kan också innebära möjligheter. Det är en unik chans att skapa nya hyresbostäder och samtidigt bromsa en negativ ekonomisk utveckling, säger Jösta Claeson (S), kommunpolitiker i Värmdö med ansvar för frågor om social trygghet. Med den prispress som nu råder finns goda möjligheter för kommunen att göra bra framtidsinvesteringar, om vi vågar tänka långsiktigt, fortsätter han.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde lämnade Socialdemokraterna tre konkreta förslag:

1. Att inventera vilka byggprojekt inom Värmdö som avstannat efter den 1 september 2008

2. Att utarbeta ägardirektiv till det kommunala fastighetsbolaget Värmdö Bostäder AB i syfte att förvärva lämpliga fastighetsobjekt

3. Att utreda vilka åtgärder i övrigt som är möjliga för kommunen (inkl. dess bolag) att vidta för att samtidigt motverka lågkonjunkturens effekter och öka bostadsutbudet.

Kommunstyrelsen beslutade att diskutera frågan vidare i ett nyinrättat arbetsutskott. Därmed blir det möjligt att besluta om förslagen vid Kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari.

- Vi hyser gott hopp om att få stöd för våra förslag, inte minst som också flera politiker i den styrande majoriteten i media efterlyst liknande initiativ, avslutar Jösta Claeson. Nu är det upp till bevis – att gå från ord till handling!


För ytterligare information:
Jösta Claeson 076 - 12 90 827

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-22 21:56
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer