Värmdö förtjänar bättre! Del 2

 

Värmdös moderatstyrda majoritet har i NVP den 27 oktober deklarerat att den inte vill sänka kommunalskatten i Värmdö. Beskedet var tydligt och föga överraskande, men argumenten så osakliga att man undrar om herrar kommunalråd ens deltog på det möte där kommunens budget 2010 behandlades.

 

Naturligtvis går det inte att sänka skatten med hänvisning till ett statligt engångsbidrag. Istället ville vi Socialdemokrater att Värmdö, i likhet med andra kommuner, skulle använda dessa pengar (28,5 miljoner kronor) till att motverka personalminskningar i vården, skolan och omsorgen. Majoritetens passivitet innebär att vi nu istället kommer att få uppsägningar av lärare i skolan, resursbrist inom äldreomsorgen och hotande nedskärningar i socialtjänsten, dvs precis det som de extra statliga pengarna var avsedda att förhindra!

 

Däremot ville vi Socialdemokrater finansiera en sänkning av kommunalskatten med 10 öre genom att minska kommunens centrala förvaltning. Den nya kommunala organisation – ”köp–sälj” – som kommunens M-ledning drev igenom efter valet 2006 är både ineffektiv och onödigt dyr. (M)ajoriteten har själva angett att den kostar 10 miljoner kronor för mycket, men saknar både idéer och kraft att göra något åt det.

 

Vi föreslog en återgång till den koncerntanke som det nya kommunhuset Skogsbo planerades och byggdes för under år 2006. Genom att lämna den dubbla förvaltningsorganisationen skulle kommunen både spara pengar och skapa tydligare roller mellan folkvalda och tjänstemän. Tyvärr röstade (M)ajoriteten ned förslaget och därmed föll möjligheten att sänka kommunalskatten år 2010 med 10 öre.

 

Moderaterna lovade inför valet 2006 ”att sänka länets högsta kommunalskatt”. Uppenbarligen var det löftet lika lite värt som löftet att tillföra grundskolan i Värmdö 40 miljoner kronor.

 

I media:

 

NVP

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-10 12:59