Värmdö förtjänar bättre!

Mer fokus på vård-skola-omsorg. Öka kvaliteten i verksamheten och se till att få ordning och reda i den kommunala organisationen. Det är delar av innehållet i socialdemokraternas budgetförslag.

Kommunfullmäktige behandlar på onsdag 2010 års budget. Eftersom det sannolikt är mandatperiodens sista budgetbeslut visar det tydligt var skiljelinjerna går inför Värmdövalet 2010.

Lägg pengarna där de behövs
I vårt budgetförslag tillförs skolan 10 miljoner kronor, äldreomsorgen 6 miljoner kronor samt socialtjänsten 8 miljoner kronor. Vi vill dessutom förstärka samhällsplaneringen med 1,5 miljoner kronor samt tillföra kultur- och fritidsverksamheten för barn och ungdomar 1 miljon kronor.

För barn och unga vill bland annat fortsätta utveckla idrottsanläggningar i samverkan med föreningar, starta ett kultur och aktivitetscentra i Gustavsbergs centrum och införa sommarjobbsgaranti för 16-18 åringar.

Kommunens hemtjänst för äldre brottas med stora problem och måste kompenseras för underbudgetering. Dessutom föreslår vi haverikommission för att utreda problemen inom hemtjänsten!

Avskaffa ”Någon Annan-ismen”
(M)ajoriteten rivstartade den nya  mandatperioden med att driva igenom en helt ny kommunal organisation. Nu erkänner man att den är både ineffektiv och dyr. Resultatet har blivit oklara roller, omfattande dubbelarbete, undermåliga beslutsunderlag, urgröpt förtroende politiker – tjänstemän och ständiga ”energiläckage”. Kommunpolitiken har förvandlats till ett ”Svarte Petter-spel” präglat av oförmåga att över huvud taget styra skutan. Istället för att ta ansvar hänvisas ofta till ”Någon Annan”.

Vi vill lämna ”Någon Annan-ismen” och synsättet att kommunen i sig själv är en marknad. Vi vill att kommunen ska drivas professionellt som en koncern byggd på samverkan och kompetent ledning istället för ”köp och sälj”. Genom att återgå till den ursprungliga ambitionen med kommunhuset kan vi minska de politiska och administrativa merkostnaderna och skapa utrymme för en sänkning av kommunalskatten, redan år 2010 med 10 öre!

Socialdemokraternas budgetförslag i media

SVT abc

Debttartikel i NVP

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-22 10:25
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer