Bra skolmat - en miljövinst

Åsa Westlund socialdemokratisk europaparlamentariker besökte Djurö Skola tillsammans med oppositionsrådet i Värmdö, Lars Bryntesson (S). Intresset för Djurö skola handlar till stor del om kökschefen Maria Mellberg. Hon har lyckats med bedriften att servera vällagad, närproducerad och ekologisk mat till eleverna under lång tid, trots att kommunen tidigare sagt nej till att köpa bl.a. kött från det närliggande slakteriet i Tavastboda. Som skäl till detta nej har bl.a angetts EU:s upphandlingsregler.

- Upphandlingreglerna måste ändras. Klimatkrisen är nu ett faktum som gör att frågan måste aktualiseras. Att slippa långa transporter och därmed stora koldioxidutsläpp är ett gott skäl till att bejaka det som produceras nära, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

När Maria Mellberg började som kökschef på Djurö skola var nästan all mat sk. ”färdigmat”. Successivt har hon gått över till att laga maten på plats i skolans kök. När de lagar maten i skolan har de också råd att köpa in bra råvaror som är både ekologiska och närproducerade. Det blir inte dyrare. God och vällagad mat gör också att barnen slänger mindre. Djurö skola hör till de skolor som slänger minst mat i kommunen.

- Det är oerhört inspirerande att träffa eldsjälar som Maria Mellberg. Men det måste bli enklare att kunna servera bra mat till våra barn. Dagens situation är oacceptabel. Vi politiker har ett stor ansvar här, i kommunen liksom i riksdagen och europaparlamentet. Det är politiken som ska styra juridiken, inte tvärt om, säger Lars Bryntesson , oppositionsråd (s) i Värmdö.
 
- Besöket här på Djurö skola visar flera saker bl.a. att detta inte är en kostnadsfråga. Det handlar i allra högsta grad om miljö och hälsa. Mat som lagas med bra råvaror och omsorg, slängs i mindre utsträckning och bidrar till mindre koldioxidutsläpp. Det finns bara vinnare, avslutar Åsa Westlund.

Frågan om Värmdö kommun kan göra mer för att underlätta inköp av närproducerad och ekologisk skolmat utreds just nu, som ett resultat av en socialdemokratisk motion i kommunfullmäktige. Resultatet av den utredningen ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni.
 

För ytterligare kontakt:
Åsa Westlund, europaparlamentariker (S) 070-5690144
( Maja Brännvall, assistent 0768-979178)

Lars Bryntesson, oppositionsråd (S) i Värmdö 070-754 1480

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-07 15:23
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer