Jytte Guteland gästade Värmdö

SSU i Värmdös ordförande Camilla Fagerberg och SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland                                                                           Foto: Aurora Gullberg

 

- Politik blir smartare av att många är med och tänker, sa Jytte Guteland, förbundsordförande i SSU när hon gästade Gustavsbergsteaterns foajé den 1 februari.

 

Flera gånger under samtalet återkom hon till vikten av att ta tillvara människors möjligheter, kunskaper och engagemang för att skapa möjligheternas land.

 

- Politiken kan göra skillnad. Den kris som drabbat världen kräver en aktiv politik och en handlingskraftig regering som investerar oss ur krisen, sa Jytte Guteland.

 

Ett stort antal besökare hade samlats för att lyssna på Jytte Guteland. Hon menar att en arbetsmarknadsminister borde agera för att dämpa krisens följdverkningar istället för att passivt konstatera att två skitår väntar.

 

- Om Pelle blir av med jobbet på bilfabriken är det sannolikt att han inte kan renovera sitt badrum. Andra som blivit av med sina jobb kan inte heller renovera. Det betyder att kakelförsäljning, snickare och andra företag drabbas negativt. Vilket i sin tur leder till att de inte kan ha kvar all personal. Den personalen blir i sin tur återhållsam med sina pengar och flera branscher drabbas. En ond, nedåtgående spiral som är svår att bryta uppstår. Med en alert och aktiv politik kan man bryta trenden i tid genom investeringar så att krisens negativa effekter dämpas, exemplifierar Jytte Guteland.

 

SSU menar att man genom att satsa på de unga inger hopp om framtiden inte bara till ungdomsgenerationen utan hela samhället.

 

Utbildning är ytterligare ett område där politiken som förs är i otakt med utvecklingen enligt SSU.

 

- Vi anser att alla under 25 ska utlovas en kunskapsgaranti. Antalet elever som går ut gymnasiet ökar långt snabbare än antalet platser till högskolan, berättar Jytte Guteland.

 

Hon talar lugnt och samlat med brinnande inlevelse. Avslutningsvis poängterar hon vikten av att bekämpa bostadsbrist bland ungdomar. Den påföljande politiska diskussionen varade till långt in på kvällen.

 

Text: Aurora Gullberg 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-02 16:24