Vi protesterar mot Nackas beslut om avgifter på Skurubron!

 

 

Vi häpnar över passiviteten från den moderatledda majoriteten i Värmdö!

 

 
 

Kommunstyrelsen i Värmdö diskuterade igår kväll det beslut om avtal med Vägverket som kommunledningen i Nacka förelagt sitt Kommunfullmäktige att anta på måndag den 12 oktober. Det förestående Nacka-beslutet innebär framtida avgifter över Skurusundet, vilket ensidigt skulle drabba Värmdöborna. Avtalsförslaget har, trots detta, inte varit på remiss hos Värmdö kommun.


I ett gemensamt uttalande säger gruppledarna Lars Bryntesson (S), Yvonne Blombäck (Mp) och Mats Skoglund (V):


- Vi protesterar mot Nackas beslut om framtida avgifter på Skurubron. Majoriteten av Värmdös arbetande befolkning är dagligen helt beroende av denna enda in/utfart till kommunen. Nacka-ledningens avsikt att nu påtvinga oss avgifter måste vara svenskt rekord i maktfullkomlighet och storebrorsfasoner gentemot en grannkommun.


- Nacka kommun har under flera år förhalat en nödvändig ombyggnad av påfarten från Björknäs till den nuvarande Skurubron. Denna bro är idag i praktiken enfilig i rusningstrafik, vilket skapar stora problem med såväl säkerhet som framkomlighet. En relativt enkel ombyggnad av Björknäs-påfarten skulle snabbt ge en avsevärd kapacitetsökning och därmed lösa de akuta problemen. Vi kräver att Nacka kommun nu påskyndar denna lösning så att det akuta Skurubroeländet kan lösas snarast!


- Den passivitet som idag präglar Värmdös moderatledda majoritet i dessa frågor är häpnadsväckande. Hösten 2007 gjorde de gemensam sak med Erik Langby i frågan om Skurubron, och lät t.o.m. kommunen finansiera en reklambilaga i DN för att sprida budskapet. Därefter gjorde de en helomvändning och försökte hävda att de hela tiden varit motståndare mot avgifter. Och nu när det är skarpt läge vill de inte längre stå för detta heller, avslutar Bryntesson, Blombäck och Skoglund.


Vid Kommunstyrelsens sammanträde föreslog S, Mp och V att Kommunstyrelsen dels skulle framföra en protest till Nacka kommun mot förslaget att ingå avtal med Vägverket om avgifter över Skurubron, dels bjuda in politiska företrädare för Nacka kommun till en överläggning i frågan. Detta avslogs av den moderatledda majoriteten.


Däremot bifölls förslaget att översända beslutet i Värmdö kommunfullmäktige den 23 juni där Värmdö enhälligt slagit fast att Skurubron är en statlig angelägenhet och att Värmdö säger nej till varje form av medfinansiering (inkl. avgifter). Majoriteten accepterade att detta skulle översändas till Nacka kommun med argumentet att man ändå inte kunde hindra det p.g.a av offentlighetsprincipen.


För ytterligare kontakt:

Lars Bryntesson (S) 070-754 14 80

Yvonne Blombäck (Mp) 070-797 76 20

Mats Skoglund (V) 070-274 90 12

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-08 14:17
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer