Värmdö Arbetarekommuns årsmöte 24 mars 2012

 Årsmöte hölls i ungkulturhuset ”Gurraberg” i Gustavsbergs Centrum.  

 

Före ordinarie årsmötet i bjöds medlemmar och gäster på tre intressanta inledningar:

 

Magdalena Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, gav som kandidat till finansministerposten både ris och ros till Anders Borg i en intressant presentation om hur hon ser på Sveriges ekonomi.

 

 

                                                                        Magdalena med 'sträng'

                                                                        företrädare i handen.

 

 

 

 

Johan Berglind, ansvarig på ungkultur-huset ”Gurraberg”, presenterade Gurrabergs mångsidiga verksamhet och möjligheter.

Erika Ullberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd med ansvar för kollektivtrafikfrågor, redogjorde för de stora problem som finns att lösa för kollektivtrafiken i länet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För en god och ’spännande’ lunch stod kvinnoföreningen Cinderella som representerades

av Marwa Kamal Hassan

 

 

 

Under årsmötet avtackades bl.a. den avgående ordföranden Nils - Erik Särnbrink. Till ny ordförande för Värmdö Arbetarekommun valdes Jakob Fritzell. Årsmötet gjorde även ett gemensamt uttalande angående bostadssituationen i Värmdö kommun. Uttalandet kan läsas här under.

Fullständiga handlingar från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan inom några dagar.

 

 

 

UTTALANDE AV VÄRMDÖ ARBETAREKOMMUN ANGÅENDE BOSTADSSITUATIONEN I VÄRMDÖ KOMMUN

 

Värmdö behöver flera hyresbostäder – och det är bråttom!

 

Socialdemokraterna i Värmdö ser med ökande förvåning och stigande ilska på den styrande politiska majoritetens oerhörda brist på engagemang och idéer på hur man vill lösa bristen på hyresbostäder i Värmdö kommun.

 

För oss socialdemokrater är frågan om en aktiv bostadspolitik en högt prioriterad fråga, det har den också varit historiskt sett, både i rikspolitiken och här i Värmdö kommun.


Under åren som vi i socialdemokraterna styrde kommunen tillsammans med centern, kristdemokraterna och miljöpartiet byggdes det ca 300 nya hyresbostäder i Värmdö kommun samtidigt som ytterligare 300 hyresbostäder i Hästhagen säkrades.Det gjorde vi för att vi är övertygade om att det i en kommun måste finnas ett brett spann av olika upplåtelseformer, för att kommunen ska kunna bli en dynamisk och vital plats för både  invånare och företag.
Vi gjorde det också för att vi är övertygade om att Värmdö kommun måste kunna erbjuda så många av sina invånare som möjligt, möjligheten att välja boendeform.
Vi tror att det kallas valfrihet...

 

Om det inte finns billiga, bra hyresrätter i Värmdö så riskerar, framförallt de unga, att flytta härifrån samtidigt som äldre som inte har råd att bo kvar i stora dyra lägenheter faktiskt inte hittar något alternativt boende.
Den situationen är idag en realitet i Värmdö kommun.
Det står idag 5000 (femtusen!) personer i den kommunala bostadskön i Värmdö, av dessa är 1700 unga medborgare. 
Tycker den sittande majoriteten att detta är en situation som är hållbar i längden?
Om den inte tycker det så undrar vi hur deras plan ser ut för att förändra den uppkomna situationen.

 

Mot den här bakgrunden har den Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen lämnat in en motion till  Värmdö KF; ”Unga i Värmdö behöver någonstans att bo” med en rad mycket konkreta förslag till uppdrag till samhällsplaneringsnämnden och kommunstyrelsen.

 

Vi anser också att situationen i Värmdö kommun börjar bli så akut att vi bör samlas blocköverskridande för att arbeta tillsammans för kommunens invånare!
Vi uppmanar den sittande majoriteten att släppa sina ideologiska bojor och släppa in oss i samtal om lösningar på uppkomna bostadssituation i Värmdö!


Vi har massor av lösningar!
Har ni?

 

Värmdö Arbetarekommun den 24 mars 2012

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-25 17:33