Värmdö Arbetarekommuns årsmöte den 23 mars

Det välbesökta årsmötet hölls i Gustavsbergs vårdcentral i hamnen. Mötesordförande var vårt förra oppositionsråd Lars Bryntesson. Under det sedvanliga årsmötesförhandlingarna valdes Jhonny Tedenfors till ordförande för Värmdö arbetarekommun.

Efter en lättare lunch fortsatte ’förhandlingarna’ i ett öppet möte i "runda huset" med information och diskussion under rubriken ”I dag om 100 år” vad man i framtida kan tänkas tycka om hur vi löste utbyggnaden av Gustavsberg i dag. Den tanken ger en hel del som tål att tänkas på……..

 

Mötesdeltagare i runda huset ’tänker’ på ett framtida Gustavsberg……..

 

Fullständigt mötesprotokoll kan du så småningom få via hemsidan.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-23 16:09