Värmdöborna riskerar få betala nya Skurubron

Sedan ett par år har moderaterna i Nacka och Värmdö drivit frågan att kommunerna ska låta sina invånare betala en ny Skurubro istället för att staten som har ansvaret, står för kostnaden.

-Det är oacceptabelt att Värmdöborna ska betala kostnaden för en ny bro på den enda vägen ut ur kommunen in till Stockholm och övriga landet, en helt horribel tanke, säger oppositionsrådet Lars Bryntesson(S), oppositionsråd i Värmdö.

Frågan dök upp 2007 i samband med den sk. Stockholmsförhandlingen. Den moderatstyrda regeringen anslog en påse pengar som skulle fördelas på olika trafikprojekt i regionen. Behoven är långt större än de medel regeringen anslagit.

Genom dåliga insatser från Nackas och Värmdös sida ledde huggsexan bland regionens kommuner om de statliga pengarna till skral utdelning för trafikprojekten i de båda kommunerna. Nacka fokuserade på t-banefrågan och Värmdö förhöll sig mest passiv. När den tänkta fördelningen av pengarna redovisades xx/xx stod det klart att en ny Skurubro hamnat långt, långt ned på prioritetslistan, trots att trafikproblemen är akuta redan idag.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-13 17:07