Värmdös skolor rasar i statistiken

"Skolan ska spara, säger Bondesson. Det är viktigt att vi sparar. För fjärde året i rad", skriver Kenneth Ehrnstedt, S, i en debattlartikel.

Under perioden 2006 till 2008 har Värmdö kommun rasat från andra till 26:e och därmed sista plats i länet när det gäller hur mycket vi satsar på varje elevs undervisning i skolan. Lärartätheten är vi näst sämst på. Vi står för den minsta andelen lärare som har pedagogisk högskoleexamen.

Ändå, efter tre år vid makten, hävdar den av moderaterna utsedda lokala skolministern i Värmdö, Peter Bondesson, FP, i en debattartikel att Värmdös skolor har en ny inriktning. Genom hans och alliansens nya mål ska man nu lära sig något i skolan istället för att som tidigare åtnjuta lugn och ro, och trivsel.

I Bondessons värld kan de tu uppenbarligen inte kombineras. I moderatalliansens Värmdö får eleverna lära endast en sak i taget.

Lite senare ångrar han sig dock en aning och säger att en förutsättning för att tillgodogöra sig kunskaper är just lugn och ro i en god arbetsmiljö.

Hittills har Peter Bondessons och alliansens mandatperiod i Värmdö varat i tre år. Hur har han och alliansen lyckats med de mål som de fattat politiska beslut om? År 2008 nåddes färre än hälften av dem. Ett stort antal gick inte ens att följa upp. Det får väl ändå betecknas som ett IG? Har Bondesson ens skapat några förutsättningar för att förverkliga målen?

Kanske den intet ont anande men klokt tänkande Värmdöbon tror att en extrasatsning på skolan med hjälp av de 28 miljoner staten skjutit till kan bistå kommunens skolor att komma ur krisen? Icke!

Skolan ska spara, säger Bondesson. Det är viktigt att vi sparar. För fjärde året i rad.
Pengarna från regeringen läggs istället på hög för att ge sken av ett större plusresultat när året är slut.

Hur M-, FP-, KD- och C-alliansen, med denne man vid rodret ska få ihop det hela är det ingen som kan förklara. Allra minst de själva. De som drabbas för livet är eleverna.

Kenneth Ehrnstedt