Övriga styrelser, nämnder och kommunala bolag

Krisledningsnämnd
Jösta Cleson

Valnämnd
Christer Hedberg (vice ordförande)
Gun Antonsson
Kjell Thorngren
Ulla Ribbenholt

Styrelse för Värmdö Hamnar AB
Gunnel Färm
Håkan Meijer
Kjell Thorngren

Styrelse för Värmdö Simhall AB
Christer Hedberg
Johanna Hållén
Annika Andersson Ribbing

Överförmyndare
Anna-Lena Östman

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-22 21:02
 
Valplattform 2014-2018

Valplattform 2014-2018 Ett Framtidskontrakt för Värmdö

Läs mer