Kommentar till Lars-Erik Alversjös avgång

Socialdemokraterna i Värmdö                                                            Gustavsberg 12.05.07

 

  

Lars-Erik Alversjö (M) har den 3 maj meddelat att han kommer att lämna uppdraget som kommunalråd och ordförande för Kommunstyrelsen i Värmdö. Han fortsätter dock i sin befattning tills det står klart vem som ska efterträda honom.

 

 

  • Beskedet om Lars-Erik Alversjös avgång kom plötsligt, men inte oväntat. De problem som präglat (m)ajoritetens förmåga att styra kommunen har ökat under senare tid, vilket bland annat hanteringen av den kommunala vuxenutbildningen är ett tydligt exempel på. Genom att själv meddela sin avgång föregriper Alversjö att hamna i samma situation som sina två moderata företrädare Ammi Eriksson (1999-2001) och Jonas Nilsson (2006-2008) som till slut lyftes bort av sina egna koalitionskollegor.

 

  • Det är nu viktigt att det snabbt blir klart hur Värmdö ska styras och av vem. Det finns så omfattande problem i ledningen av kommunen, inte minst i rollspelet mellan förtroendevalda politiker och tjänstemän i förvaltningen, att varje dag utan besked riskerar att bli en förlorad dag.

 

  • Behoven av politiska initiativ är sedan lång tid omfattande och på flera områden akuta, inte minst när det gäller skolan, infrastrukturen och servicen till våra medborgare. Under de närmaste månaderna ska kommunbudgeten inför 2013 utformas och genom den måste flera stora frågor få sina svar för att Värmdö inte ska fortsätta halka efter.

 

  • Värmdö är i grund och botten en fantastisk kommun med enastående möjligheter. Detta måste vi ta till vara genom ett betydligt bättre samspel mellan kommun, företagare, föreningsliv och medborgare. Därför krävs det nu en politisk ledning som är tydlig och förmår ta ansvar för sina beslut istället för att leta undanflykter och hänvisa till Någon Annan.

 

  • Vi Socialdemokrater har respekt för valresultatet och utgör idag opposition i Värmdö. Vi väntar nu på besked från moderaterna om vem de vill utse till ny ordförande i Kommunstyrelsen och ser därefter fram emot övriga koalitionspartiers reaktion på detta. Vårt vikigaste budskap är att det är bråttom att få fram en väl fungerande lösning för kommunen.

 

Gustavsberg enligt ovan

  

Lars Bryntesson

Oppositionsråd (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-07 07:35